Al gedacht aan een waarborg voor uw fiets of drone in uw polis familiale verzekering?

Fietsen

Nu de zomer weer in het land is, worden de banden overal weer opgepompt en verschijnt de fiets volop in het straatbeeld. Als u dit leest en een echte doortrapper bent, heeft u allicht al heel wat kilometers op uw fietscomputer geregistreerd. Maar ook occasionele fietsers verschijnen steeds meer op het uitgebreide fietspadennet. Op topzomerdagen is het fietsverkeer op de routes uiterst druk en net zoals in het autoverkeer gaat het weleens fout.

Pech of ongeval

Wat doet u als onverwachte fietspech of een ongeval uw leuke tochtje verstoort? Fietsherstellers zijn niet onmiddellijk bereikbaar of niet open en niet iedereen is handig genoeg of heeft de nodige instrumenten om het euvel te herstellen. Wat is dan de oplossing als u hulp nodig hebt?

Wel, uw familiale verzekering kan u te hulp snellen. Verschillend verzekeraars bieden tegenwoordig in de polis BA-gezin de waarborg fietsbijstand aan. In geval van pech (zelfs bij een lekke band), ongeval, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal van uw fiets kunt u een beroep doen op deze bijstand.

Uw verzekeraar stuurt dan een pechdienst ter plaatse om uw fiets eventueel te herstellen. Lukt dat niet binnen het uur, dan wordt uw fiets naar een hersteller gebracht. Voor uw bagage en de terugkeer naar uw verblijfplaats, woonplaats of locatie waarnaar u op weg was wordt ook gezorgd. De voorwaarde is meestal wel dat de fiets zich moet bevinden op een weg die toegankelijk is voor de pechhulpdienst. Sommige verzekeraars regelen de terugkeer naar de woonplaats per taxi en voorzien daarvoor een vergoeding van 80 euro.

De bijstand geldt in België vanaf 1 of 2 km (afhankelijk van de verzekeraar) van de woning en tot 30 km voorbij de Belgische grens en dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Diefstal moet gemeld worden bij de politie binnen de 24 uur. Enkele verzekeraars regelen ook een vervangfiets gedurende max. 7 dagen indien de herstelduur van de beschadigde fiets minsten 24 uur in beslag neemt. Het maximumaantal interventies – 2 tot 4 per jaar – varieert ook van verzekeraar tot verzekeraar.

Wie is verzekerd?

Niet alleen u bent verzekerd maar ook uw partner, uw kinderen, de kinderen van uw partner, uw ouders en de ouders van uw samenwonende partner.

Welke fietsen zijn verzekerd?

Elke fiets (gewone fietsen, mountainbikes, …) met 2 of 3 wielen (zonder motor) voor maximaal 2 personen. Ook elektrische fietsen waarvan de hulpmotor geen ondersteuning meer biedt vanaf 45 km/uur. Bakfietsen, aangekoppelde aanhangwagen of aanhangfiets zijn eveneens verzekerd.
In sommige contracten is de fietsbijstand inbegrepen in de standaardvoorwaarden van de familiale verzekering. Bij andere wordt een bijpremie aangerekend, maar dan zijn de voorwaarden ook wat uitgebreider.

De huidige fietstechnologie wordt steeds beter en uiteraard ook kostelijker. U kunt er dus ook voor kiezen om de fietsbijstand te combineren met een ‘alle risico polis’ bij een aparte maatschappij. Zo zal de materiële schade aan uw dure fiets in geval van een ongeval of bij verlies ten gevolge van diefstal ook vergoed worden.

Drones

Een ander (lucht)vaartuig dat aandacht verdient in de polisvoorwaarden van een familiale verzekering is de drone, zeker aangezien er steeds meer hobbyisten of professionele piloten opduiken. Sinds 25 april 2016 is er een specifieke wet van toepassing om drones te besturen.

Er zijn drie categorieën waarin men mag vliegen:

  • Recreatief (maximaal tot 10 meter hoogte – 1 kg opstijgmassa)
  • Klasse 2 (maximaal tot 45 meter hoogte – 5 kg opstijgmassa) – attest van piloot noodzakelijk
  • Klasse 1 (maximaal tot 90 meter hoogte – 150 kg opstijgmassa) – bewijs van bevoegdheid als piloot noodzakelijk

Piloten die vliegen met drones van klasse 2 en klasse 1 zijn verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten die de luchtvaartrisico’s dekt van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Dat geldt voornamelijk voor professionele piloten.

Maar de vele hobbyisten die met een drone vliegen, kunnen best ook hun familiale verzekering controleren om na te gaan of het gebruik overeenstemt met de voorwaarden van de polis. Er zijn immers een aantal beperkingen waarmee u rekening moet houden. Belangrijk om te weten is dat de bestuurder van de drone 16 jaar of ouder moet zijn en een theoretische opleiding gevolgd moet hebben en praktische kennis aangetoond moet hebben aan een RPAS-examinator*. Ook moet er steeds visuele controle zijn met de drone en mag er niet gevlogen worden boven dichtbevolkte gebieden, luchthavens en kerncentrales. Ook de privacywetgeving moet nageleefd worden.

Wenst u meer info over de specifieke waarborgen van verschillende verzekeraars? Wij helpen u graag verder!

(*) op afstand bestuurd luchtvaartsysteem