Archief | Nieuwsje 07.2016

Koppelverkoop gijzelt de consument

De akelige feiten van 22 maart op onze nationale luchthaven en de Brusselse metro hebben mogelijk de aandacht van de consument afgeleid van een voor onze sector belangrijke vernieuwing van de hypotheekwet. Deze nieuwe wet heeft als doel een Europese richtlijn om te vormen naar Belgisch recht. Voor ons een reden om hier wat dieper op in te gaan. […]

Lees het volledige bericht

Vlaamse Woonbonus voortaan ook voor de ‘eigen, niet enige woning’

Na de overdracht van de bevoegdheid naar Vlaanderen van de Vlaamse woonbonus op 1 juli 2014 is deze na amper één jaar andermaal gewijzigd. Even ter herinnering: begin 2015 werd het maximaal aftrekbaar bedrag beperkt tot € 1.520 (voorheen € 2.280) per kredietnemer te verhogen met € 760,00 gedurende de eerste 10 jaar. Daarenboven wordt de belastingvermindering niet […]

Lees het volledige bericht

Schenkingsverzekering

Een successie- en een schenkingsverzekering is een vorm van levensverzekering die erfgenamen de financiële middelen bezorgt om eventueel verschuldigde successierechten of schenkingsrechten te betalen. Vroeg of laat stellen velen zich de vraag: hoe kan ik mijn roerend en onroerend vermogen op de minst belaste manier bij mijn erfgenamen krijgen. De simpele handgift zoals in grootmoeders tijd is quasi voorbij en […]

Lees het volledige bericht

Brandverzekering: hoe verzeker ik mijn waardevolle goederen?

> Gebouw Hoewel een brandverzekering voor je woning niet wettelijk verplicht is, is het toch onmisbaar. Indien uw woning gehypothekeerd is eist de hypotheekverstrekker wel dat er voor de in waarborg gegeven woning een brandverzekering wordt afgesloten. Om bij een eventueel schadegeval te voorkomen dat de evenredigheidsregel* wordt toegepast is het belangrijk dat u de verzekerde waarde zo nauwkeurig mogelijk […]

Lees het volledige bericht

Wat met rijbewijs na vaststelling diabetes?

Voor het bekomen van een rijbewijs moet een chauffeur op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de ‘algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid’. Een startende chauffeur in opleiding met diabetes dient eveneens een rijgeschiktheidsattest te bekomen alvorens rijlessen te kunnen nemen en het rijexamen af te leggen. Een chauffeur […]

Lees het volledige bericht