Archief | Nieuwsje 12.2016

2016, het jaar van de zondvloed

2016, het jaar van de zondvloed, een omschrijving die niet misplaatst is. In het voorjaar ondergingen verzekerden en hun verzekeraars andermaal de wetten van de natuur. Uitzonderlijke regen in mei en begin juni veroorzaakte in grote delen van ons land talrijke overstromingen. Gelukkig is de waarborg natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, opstuwen van openbare riolen en aardverschuiving […]

Lees het volledige bericht

Wie is verzekerde bij het afsluiten van een woningverzekering?

Alle belanghebbenden sluiten een woningpolis af om het onroerende goed (gebouw) en eventueel roerende goederen (inboedel) te verzekeren tegen brand, storm en hagel, overstroming, waterschade, elektriciteitsschade, roet en rook, ontploffing en implosie, botsing… Bij voorkomende schade worden de belanghebbenden, de verzekerden en/of de verzekeringsnemer vergoed voor de herstelling van de geleden schade. De vraag die […]

Lees het volledige bericht

Belang van goede rechtsbijstandverzekering! Dossier schade veroorzaakt door slechte staat van de weg

Goed onderhouden wegen en fietspaden zijn een belangrijke voorwaarde voor een veilig gebruik van onze openbare wegen. De wegbeheerders, gemeenten, provincies of gewesten zijn verantwoordelijk voor het goed onderhoud ervan. Indien dat niet meer het geval is zijn zij volgens de rechtspraak behept met een gebrek en als dusdanig ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze […]

Lees het volledige bericht

Neem uw pensioen in eigen handen met 25 euro/maand!

Warren Buffet, de Amerikaanse zakenman en één der rijkste mensen van deze aardbol, belegde reeds als 11-jarige in aandelen. Zijn devies, heb geduld bij investeringen, heeft hem geen windeieren gelegd. Hij kocht vanaf zijn kindertijd met mondjesmaat aandelen met het geld dat hij verdiende door allerlei klusjes. Om één der rijksten van deze wereld te […]

Lees het volledige bericht

Speed pedelec, elektrische fietsen en brommers: verplichte inschrijving!

De verplichting tot inschrijving voor de snellere elektrische fietsen (Speed pedelec), snorfietsen en brommers bestaat al sinds 2014. Er was echter geen kenteken met een geschikt formaat voorhanden. Op 9 september 2016 is nu het ontbrekend Ministerieel besluit gepubliceerd. In principe is er een inschrijvingsplicht voor ieder twee-, drie- en vierwielig voertuig dat beantwoordt aan […]

Lees het volledige bericht