En nu concreet: pensioenopbouw voor zelfstandigen en/of particulieren

Het zomerakkoord van 2017 van de regering Michel 1 bevatte een groot hoofdstuk over de opbouw van een eigen pensioenspaarpot en voor zelfstandigen kwam de POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen uit de bus. In onze vorige editie van ’t Nieuwsje (januari 2018) lichtten we al een tipje van de sluier op over de aankomende wijzigingen. Ondertussen is er meer klaarheid geschept, ook inzake de nieuwe mogelijkheden. Hoog tijd dus om alles op een rijtje te zetten…

Wie werkt voor een vennootschap als werknemer of als zelfstandig zaakvoerder kan genieten van de voordelen van een groepsverzekering en/of een individuele pensioentoezegging (IPT). Dit is niet gewijzigd in het zomerakkoord van 2017 en wordt hier dus ook buiten beschouwing gelaten. Wat bestaat er verder voor particulieren en zelfstandigen inzake pensioenopbouw?

Klassieke pensioensparen

Dat onderschrijft u via uw verzekeraar of bankier. Het fiscale voordeel en de eindtaxatie van 8% is identiek. Het voordeel van een verzekeraar is dat die kan werken met beleggingsfondsen afhankelijk van uw beleggersprofiel én/of (gedeeltelijk) met garantie (klassieke Tak 21). U betaalt geen premietaks op uw spaarbedrag en u kunt kiezen voor de oude formule met maximaal 960 euro/jaar of de nieuwe formule van 1.230 euro/jaar.

In het eerste geval geniet u een fiscaal voordeel van 30% + gemeentebelastingen en in formule 2 krijgt u een belastingvoordeel van 25% + gemeentebelastingen. Houdt u rekening met de eindtaxatie van 8%, dan kiest u best voor de oude formule van 960 euro/jaar. Het belastingvoordeel van 25% op de nieuwe formule + eindtaxatie van 8% leidt tot een lager netto fiscaal voordeel dan dat wat u krijgt in de oude formule met 960 euro per jaar. Begrijpe wie begrijpen kan, maar zo is het. Laat u dus goed informeren door uw makelaar die u dit verschil in alle openheid en in detail kan uitleggen. De einddatum voor het pensioensparen ligt op 65 jaar en de eindtaxatie wordt berekend op 60 jaar zodat u nog 5 jaar kunt doorsparen zonder eindtaxatie.

Langetermijnsparen

Dit lijkt een variant op het pensioensparen, maar het bestaat al langer dan het klassieke pensioensparen dat pas startte in 1988 met terugwerkende kracht naar 1987. Het langetermijnsparen biedt de mogelijkheid om een hoger bedrag te sparen dan het pensioensparen, namelijk 2.310 euro per jaar of 6% van het netto belastbaar inkomen + 172,8 euro. Het laagste bedrag van beide is van toepassing. De premietaks bedraagt 2%, het belastingvoordeel bedraagt 30% + gemeentebelasting en de eindtaxatie op 60 jaar ligt op 10%. Ook hier kunt u nog sparen na uw 60ste met belastingvoordeel.

Laat u het langetermijnsparen doorlopen tot maximaal 80 jaar (jawel, dat kan en is zeker interessant voor gepensioneerden die nog een gepeperde belastingbrief ontvangen), dan wordt de eindtaxatie berekend bij de uitkering of ten laatste op 80 jaar. Ook hier kunt u kiezen tussen kapitaalgarantie en/of beleggingsfondsen en bestaat de mogelijkheid om te switchen tussen beide opties zoals bij het pensioensparen. Het langetermijnsparen is aan te bevelen indien uw pensioenspaarpot is volstort en u verder fiscaal wilt optimaliseren. De minimumlooptijd bedraagt 10 jaar zoals bij het pensioensparen. Uw makelaar gidst u door alle mogelijkheden!

Vrij aanvullend Pensioen (VAPZ)

Het VAPZ wordt enkel onderschreven door zelfstandigen in hoofdberoep of door zij die minimale sociale bijdragen betalen als zelfstandige in hoofdberoep. Er is geen premietaks mee gemoeid en een zeer lage eindtaxatie van 5% fictieve rente gedurende 10 jaar, een beperkte solidariteitsbijdrage van maximaal 2% en 3,55% RIZIV-bijdrage. Dat maakt het VAPZ heel erg interessant.

Het maximumspaarbedrag is beperkt tot 8,17% van het belastbaar inkomen van 3 jaar geleden en wordt afgetopt tot 3.187,04 euro (of 9,40% voor het sociale VAPZ). De eindleeftijd is 65 jaar of de wettelijke pensioenleeftijd. Bij pensionering stopt het VAPZ, ook al werkt u door als zelfstandige. Enkel formules met kapitaalgarantie staan open voor het VAPZ waardoor beleggingsfondsen niet tot de mogelijkheden behoren.

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

De POZ start op 1 juli 2018 en werd in het leven geroepen omdat er bij het VAPZ slechts een beperkte pensioenspaarpot opgebouwd kan worden die bovendien veel lager ligt dan bij zelfstandigen die werken vanuit een vennootschap met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Werkt u vanuit een vennootschap, dan kunt u geen POZ onderschrijven en u moet minimale sociale bijdragen betalen als zelfstandige in hoofdberoep.

Hebt u winsten, baten of bezoldigingen als meewerkende echtgenoot, dan kan de POZ mogelijk interessant zijn. Het gemiddelde belastbare inkomen van de 3 laatste jaren + de sociale bijdragen en de VAPZ-premie in het geval van de winsten vormen de basis voor de berekening van de maximale spaarpremie (uw wettelijke pensioen + uw spaarpot VAPZ en POZ mogen niet meer bedragen dan 80% van uw geraamde inkomen voor uw pensionering). Er zal een backservice of inhaalbeweging mogelijk zijn in de toekomst en mogelijk vermindert het VAPZ het maximale spaarbedrag voor de POZ.

Net zoals bij het IPT zijn de POZ en het VAPZ communicerende vaten waarbij het maximale pensioenkapitaal berekend wordt voor beiden tezamen. De premietaks bedraagt 4,4%, de eindtaxatie op 65 jaar bedraagt 10% + max. 2% solidariteit en 3,55% RIZIV-bijdrage. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt 30% + gemeentebelastingen. In tegenstelling tot het VAPZ kunt u wel kiezen voor beleggingsfondsen zoals bij het pensioensparen en langetermijnsparen. Ook kunt u het POZ gebruiken voor vastgoedfinanciering zoals bij het VAPZ.

Overzicht

Dit schema helpt om alles wat meer overzichtelijk te maken, zonder echter volledig te zijn en alle details te vermelden:
Overzicht pensioensparen Lange Termijnsparen* VAPZ* POZ

 

Bent u particulier, dan start u bij voorkeur met pensioensparen. Dat kunt u nog uitbreiden met langetermijnsparen indien u geen woonlening in mindering brengt. Wilt u nog meer sparen voor uw pensioenspaarpot boven op deze maximumbedragen, dan kan uw makelaar u zeker adviseren over spaarformules en beleggingsfondsen vanaf 30 euro per maand (zonder fiscale voordelen). Wij adviseren sowieso om het verhoogde pensioensparen van 1.230 euro niet te onderschrijven.

Bent u zelfstandige zonder vennootschap, dan is deze volgorde de beste keuze: VAPZ – pensioensparen – langetermijnsparen – POZ.
Uiteraard kunt u ons steeds contacteren voor uitgebreid advies en een gepersonaliseerde berekening van alle voordelen.

 

Uw makelaar, uw beste verzekering

Wilt u initiatief nemen om te werken aan uw pensioenspaarpot, dan heeft u alleszins extra mogelijkheden die zeker te overwegen vallen.