Gewijzigd erfrecht vanaf 1 september 2018

Vanaf september 2018 betaalt u in Vlaanderen minder erfbelasting, namelijk gemiddeld 10%. Dat is uiteraard een goede zaak, maar voor verre familie en niet-familie blijven de tarieven hoog. Hoe dichter de familieband, hoe lager de tarieven. Bovendien stijgen ze progressief bij een grotere erfenis. Voor de vererving van familiale bedrijven is er een vlak tarief van 3% voorzien als de partner of de kinderen erven en een tarief van 7% voor alle anderen. Niet enkel de tarieven dalen, maar er is ook meer keuzemogelijkheid: het deel dat de kinderen kunnen opeisen wordt beperkt tot 50% of maximaal de helft.

Wat is er nieuw?

De lagere tarieven tussen partners geldt zowel voor gehuwden, wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners als die laatste 3 jaar samenleven. Voor 50.000 euro aan roerende goederen geldt het nieuwe 0%-tarief. Op de gezinswoning betaalt u geen erfbelasting.
Eigen kinderen, maar ook stief- en zorgkinderen genieten dezelfde voordelen op roerende goederen tot 75.000 euro, maar niet op de gezinswoning tenzij de kinderen jonger dan 21 jaar zijn.

Er zijn heel wat studies gewijd aan het nieuwe erfrecht, dus we kunnen helaas niet alles in detail bespreken. Informeer u tijdig bij uw notaris of makelaar!

Wat als u geen gebruik wil maken van de nieuwe regels?

Kan dat zomaar? Jazeker, indien u handelt vóór 1 september 2018! In het nieuwe erfrecht wordt de verplichting tot inbreng beperkt tot de afstammelingen. Tot 1 september gaat men ervan uit dat de erflater die een mogelijke schenking deed, de bedoeling heeft de gelijkheid tussen zijn erfgenamen te behouden. Deze schenking komt terug in de nalatenschap en vanaf de nieuwe regeling geldt dit enkel nog voor de eigen afstammelingen. Wilt u dus geen gebruik maken van deze nieuwe regeling, dan moet u voor september 2018 een ‘verklaring van behoud’ afleggen bij uw notaris.

Vanaf september aanstaande zullen alle schenkingen gewaardeerd worden op de dag van de schenking, zowel roerend als onroerend. Tot eind augustus wordt geschonken onroerend goed geschat op het moment van de verdeling. Dit leidt soms tot vervelende en bizarre situaties. Roerend goed wordt tot dan geschat op het moment van de schenking zelf.

Tot slot

Alle schenkingen die u doet tot 31 augustus kunt u na ‘verklaring van behoud’ bij de notaris verder laten behandelen volgens het oude erfrecht. Deze verklaring van behoud wordt geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten. Als u dit leest, rest er dus niet veel tijd meer om dit orde te brengen…

Schenkingen vanaf 1 september 2018 vallen zonder uitzondering onder de nieuwe regels, houd er dus rekening mee. Dit artikel heeft zeker niet de intentie om volledig te zijn en kan enkel aanleiding geven tot verdere bevraging. Informeer u dus tijdig en grondig bij de bevoegde diensten, uw notaris of makelaar!