Koppelverkoop gijzelt de consument

1254De akelige feiten van 22 maart op onze nationale luchthaven en de Brusselse metro hebben mogelijk de aandacht van de consument afgeleid van een voor onze sector belangrijke vernieuwing van de hypotheekwet. Deze nieuwe wet heeft als doel een Europese richtlijn om te vormen naar Belgisch recht. Voor ons een reden om hier wat dieper op in te gaan.

Een gemiste kans, zo noemde FVF, de federatie van onafhankelijke verzekeringsen financiële tussenpersonen, de nieuwe wet. De consumentenorganisatie TestAankoop voegde daar ‘weinig ambitieus’ als kritische opmerking aan toe. Ook de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dringt er al bijna 10 jaar op aan dat België de beknotting van het jaarlijks opzegrecht en de vrije keuze van de consument vrijwaart. Desondanks blijft de gebundelde of koppelverkoop ook in de nieuwe wet nog steeds toegestaan. Dit zorgt er voor dat de consumenten gegijzeld blijven; een lagere rente in ruil voor een vaak nadelig verzekeringscontract waar ze voor de volledige duurtijd van het woonkrediet aan gebonden zijn (gemiddeld 20 tot 30 jaar).

Waarom de regering het consumentenbelang in deze problematiek niet optimaal liet meespelen laat zich raden. Ongetwijfeld heeft de machtige
bankenlobby op die beslissing invloed gehad.

De gebundelde of koppelverkoop verhindert dat de consument bij het afsluiten van een hypotheeklening vrij is in de keuze van zijn schuldsaldoverzekering en brandverzekering. 

Dat dit tot perverse toestanden kan leiden bewijst een voorbeeld uit onze praktijk: een consument werd verplicht om een reeds betaalde éénmalige
premie van een schuldsaldoverzekering, die herbruikt kon worden voor een nieuw krediet, af te kopen omdat de bank een nieuwe schuldsaldoverzekering
eiste.

Het verlies van het fiscaal voordeel en de anciënniteit op de premie veroorzaakten een totale meerprijs voor die consument van 1.300 euro. Onze taak om deskundig advies te verlenen is enkel mogelijk als de consument in alle vrijheid kan kiezen. De wurgcontracten zoals de gebundelde contracten vaak genoemd worden beperken die rol. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de wetgever!

We hopen dat in de nabije toekomst de wetgever alsnog deze problematiek zal aanpakken en zich minder zal laten beïnvloeden door bepaalde financiële
belangengroepen. Samen met onze beroepsfederatie zullen wij er over waken dat onze onafhankelijkheid prioriteit blijft in onze dienstverlening.