Pensioensparen is populairder dan ooit

Het ‘pensioensparen’ viert dit jaar haar dertigjarig bestaan en dat verdient onze aandacht. De eerste pensioenspaarfondsen kwamen begin 1987 op de markt. Ouderen onder ons zullen zich nog herinneren dat de wetgever in december 1986 een nieuw KB invoerde als opvolger van de wet Cooreman-De Clercq (maart 1982) die het beleggen in aandelen moest aanmoedigen. Het pensioensparen was een vervolg op deze wet. Wie voor 15 februari 1987 een storting deed, kon dat bedrag nog van zijn personenbelasting aftrekken voor de inkomsten van 1986. Dat betekende dat pensioenspaarders in 1987 op twee stortingen fiscaal voordeel genoten. Begrijpelijk dat veel Belgen destijds van die fiscale gunstmaatregel gebruik maakten. Een gouden zet van de overheid, want van bij de start deden zo’n 300.000 Belgen aan pensioensparen.

Vandaag is dat gestegen tot 2,5 miljoen Belgen die maximaal 940 euro storten in een pensioenspaarrekening (bij een bank zonder gegarandeerd minimum rendement) of pensioenspaarverzekering (bij een verzekeringsmaatschappij met een gegarandeerd jaarlijks minimumrendement). Een pensioenspaarrekening kan meer opbrengen, maar een pensioenspaarverzekering (tak 21) biedt meer zekerheid omdat het garantiefonds tot 100.000 euro hierop van toepassing is.

Hoewel het fiscale voordeel in de loop der jaren wat afgeremd werd, recupereren de spaarders nog altijd 30% van hun storting wat neerkomt op een effectieve belastingvermindering van 282 euro. Anderzijds heeft de regering de belasting, op het moment dat de pensioenspaarder 60 jaar wordt, verlaagd van 10% naar 8% zodat het toekomstig rendement niet verdrukt wordt. Na 30 jaar blijft het oorspronkelijke doel, namelijk ondersteuning van de Belgische economie, nog steeds actueel. De onzekere pensioentoekomst zet veel jongeren er ook toe aan om aan pensioensparen te doen. De angst om risico’s te nemen verdwijnt.

Pensioenspaarfondsen zijn vandaag bijzonder in trek, want zij die tijdig starten kunnen gemakkelijk nog 30 tot 40 jaar sparen waardoor hun spaargeld een hoger rendement zal opbrengen. 30 jaar na de invoering heeft het pensioensparen nog niet aan populariteit ingeboet. Integendeel, meer dan ooit is deze spaarvorm een interessante beleggingsvorm en aanvullend alternatief voor het traditionele spaarboekje.