Volgens de regels van de kunst

Onlangs las ik een opiniestuk in een krant dat vele, en vooral vrije beroepen, kreunen onder de last van de steeds toenemende regeltjes. In ons vak is dat niet anders. Mifid I en Mifid II zijn Europese richtlijnen die van toepassing zijn op verzekeringsproducten en op financiële producten zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Vanaf 25 mei komt daar nog de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation) bij, beter bekend onder de Nederlandse naam ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’.

Deze nieuwe verordening is een wijziging van de Europese wetgeving inzake privacy. Verder worden wij geacht tegen het einde van dit jaar een deugdelijk verslag af te leveren aan elke klant. Dit document, dat ook digitaal aangeleverd mag worden, moet een overzicht vermelden van de lopende verzekeringscontracten, schadegevallen, beleggings- en spaarverzekeringen. Allemaal legitieme regels die ervoor moeten zorgen dat de belangen van de consument – u dus – beschermd zijn. Daar is niets mis mee. Maar het brengt wel extra administratief werk mee en slorpt tijd op die niet meer besteed kan worden aan de kerntaken van onze bedrijfstak. Kortom, alle regels beheersen zonder in te leveren op onze dienstverlening, dat is een hele uitdaging voor ons kantoor en onze medewerkers.

Ondanks de opmars van de online verkoop geven de meeste consumenten, zowel particulieren als bedrijven, nog steeds de voorkeur aan het persoonlijke contact met een tussenpersoon om hun verzekeringen af te sluiten. Dat betekent dat persoonlijke service en onafhankelijk advies nog altijd erg gewaardeerd worden. De verzekeringsmakelaar is een baken in de woelige zee van verzekeringsproducten. Competente expertise, analyse van de diverse risico’s, belangenverdediging en directe beschikbaarheid blijven belangrijk voor verzekerden.

De uitgebreide regelgeving biedt ook kansen. Het zet ons aan om dagelijks de vinger aan de pols te houden en onze beheerprocedures te verfijnen. Die zullen ons toelaten om in de nabije toekomst te blijven voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, zelfs met alle nieuwe verplichtingen. En natuurlijk vindt u bij ons ook de link naar de digitale wereld op www.marcel-caenen.be.

Michèle Martens en Geert Van Buynder

“De beste raadgevingen slaat men in de wind tot het gaat stormen.”