jul 04 2023
Nieuws

Opgelet met dieven – deuren slotvast!

Een diefstalverzekering is een optionele waarborg in de brandverzekering maar vele verzekerden hebben hun inboedel beschermd met een diefstaloptie. Met meer dan 40.000 geregistreerde diefstallen in België tijdens het jaar 2021 is dat geen overbodige luxe. De cijfers van 2022 zijn nog niet gepubliceerd maar liggen waarschijnlijk nog veel hoger. De schadelast voor diefstal weegt ook op de Combined ratio brandverzekeringen (*) van de verzekeraars. In 2021  bedroeg die 124,6 %

Een diefstalverzekering zal de diefstal en schade vergoeden aan uw inboedel bij de hierna vermelde omstandigheden:

  • Inbraak.
  • Inklimming in het gebouw (bijvoorbeeld d.m.v. een ladder).
  • Gebruikmakend van valse of gestolen sleutels.
  • Diefstal met geweldpleging of bedreiging.

 

 

Preventieverplichtingen?

Opgepast! De waarborg diefstal is niet onvoorwaardelijk!

Om recht te hebben op vergoeding bij een diefstalschade moet u wel rekening houden met de preventieverplichtingen in de algemene voorwaarden.

De verzekerde, eigenaar of huurder, moet ervoor zorgen dat alle buitendeuren van het gebouw slotvast zijn. Met andere woorden, de deuren moeten met de sleutel gesloten zijn of elektronisch beveiligd. Vaak hebben buitendeuren een vaste deurknop en hebben bewoners bij vertrek de neiging om de deur gewoon dicht te trekken zonder te vergrendelen met een sleutel. Dieven hebben dan vrij spel en kunnen met een eenvoudige truc uw deur openen. In dat geval kan de verzekeraar tussenkomst weigeren als deze het oorzakelijk verband kan aantonen tussen de diefstal en het niet naleven van de preventieverplichtingen.

Ook vensters, kelderramen en andere openingen dienen correct afgesloten als het huis verlaten is. Een sectionale garagepoort die elektronisch bediend wordt is veilig. Sleutels onder de mat leggen is ook uit den boze en indien u een elektronische beveiliging (alarm) heeft geïnstalleerd moet deze in werking worden gesteld bij het verlaten van de woning.

Nog dit, de hogervermelde preventieverplichtingen gelden voor de basiswaarborgen van uw diefstalverzekering. Voor het verzekeren van exclusieve goederen kunnen bijkomende verplichtingen worden opgelegd. Dat kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars eisen een elektronische beveiliging anderen veiligheidssloten.

Een “gewaarschuwd persoon is er twee waard” zegt het spreekwoord. Voorkom dat u bij een diefstalschade buiten de boot valt en zorg ervoor dat uw woning geen open deur wordt voor ongewenste bezoekers.

(*) Combined ratio:  is het bedrag van de netto schade plus bedrijfskosten, gedeeld door de netto verdiende premie. Levert deze formule een percentage op van meer dan 100 procent dan lijdt de verzekeraar verlies.