Wij bieden u oplossingen op maat: 

  • uw investeringen te verzekeren: auto, uitrusting, gebouw, …
  • uw naasten veilig te stellen ingeval van tegenslag (ziekte, ongeval)
  • uw pensioen slim voor te bereiden.

Daarnaast kunnen we u eveneens flexibele oplossingen aanbieden voor het financieel beheer van uw gezin of onderneming, of om uw plannen en investeringen te financieren.

Voortaan kan u zich bij ons wenden als een bevoegde en professionele bemiddelaar, dus zowel voor de bescherming van uw familie en uw vermogen als voor uw financiën. We zijn een team met jarenlange ervaring dat klaarstaat op u te helpen. U verdient een partner waarop u kunt vertrouwen. Altijd en in alle omstandigheden.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijke verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 045043 A-cB, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap AXA Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening die wij niet onderling kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman: 

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 545 58 71
Fax 02 545 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel
Tel. 02 277 54 84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.