Nieuws

De weerverzekering

Kunnen we ons verzekeren als het teveel gaat regenen? Te koud wordt? Te warm wordt? Neen, zo’n vaart gaat het niet lopen. Vanaf 1 januari 2020 wordt wel het Rampenfonds afgeschaft in de land- en tuinbouw en dient deze sector zich zelf te verzekeren tegen allerhande natuurfenomenen zoals storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.

Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Alternatieven voor spaar- en zichtrekening

Help!  Mijn spaargeld op mijn zicht/spaarrekening smelt als sneeuw in de zon… Een beetje overdreven maar de vergelijking kan gemaakt worden. Door de inflatie en de lage of zelfs negatieve rente daalt mijn koopwaarde van de gespaarde som.

Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Erfenis- en successieplanning anders bekeken

De wet van 31 juli 2017 omschrijft de nieuwe of meest recente regeling van erfenissen in ons land. Erfenissen is tot nader order een nationale materie en de artikelen lezen we in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe maatschappelijke omstandigheden zoals gewijzigde samenlevingsvormen noopten onze politiekers tot deze wijzigingen aan het erfenisrecht.

Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Aanrijding met dieren! Wie betaalt?

“Bestuurder rijdt in één klap 19 everzwijnen dood in Heusden-Zolder! Had ik een kleine wagen gehad, dan had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen” was de titel van een artikel in de krant HLN op 16 oktober jongstleden.

Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Rechtsbijstand

Op 4 april van verleden jaar werd door het parlement het wetsvoorstel van minister Koen Geens goedgekeurd voor een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering. Met dit initiatief hoopt de minister de toegankelijkheid naar justitie te bevorderen en het gevoel van rechtsonzekerheid onder de bevolking terug te dringen.

Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28