jul 18 2019
Nieuws
Licht op groen voor het VAPW in 2019
 
De Regering Michel keurde in de laatste maanden van haar bestaan het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) goed. Zo kunnen werknemers een extra vrij aanvullend pensioen opbouwen via inhouding op het loon. Het doel is iedereen in staat te stellen een extra pensioenspaarpot op te bouwen om de levensstandaard als gepensioneerde te behouden.
 
Het wettelijke pensioen (eerste pijler) kunt u vrijwillig uitbreiden met het VAPW (tweede pijler) indien u geen of onvoldoende groepsverzekering heeft. De VAPW-wet dateert van 6 december 2018 en is in werking getreden op 27 maart 2019.
 
Hoe werkt het?
 
Het VAPW is een individuele pensioenverzekering van de werknemer en de financiering gebeurt door inhouding op het nettoloon. De werknemer kiest de pensioenverzekeraar, is zelf eigenaar van het contract en is begunstigde op de einddatum. Hij/zij duidt een begunstigde bij vooroverlijden aan en kan het contract mee overdragen naar een mogelijke nieuwe werkgever. Ook moet de verzekeringnemer kiezen tussen het bedrag van de premie en het type van belegging (garantie of beleggingsfondsen). Bovendien kan de werknemer extra verzekeringen toevoegen zoals een ongevallenverzekering en rente bij invaliditeit. De werkgever speelt hierin enkel een administratieve rol, nl. door de premies op het loon in te houden en door te storten aan de pensioeninstelling.
 
 
Praktisch?
 
De werknemer kan kiezen voor de maximumbijdrage: 3% van de bezoldiging van 2 jaar terug met een minimum van 1.600 euro (idem voor parttimers), eventueel te verminderen met een bestaande groepsverzekering in het betreffende jaar. Naast de kosten bedraagt de premietaks 4,4% en de eindbelasting 10% ( exclusief de winstdeelname) bij uitkering vanaf de wettelijke pensionering (maar nooit jonger dan 60 jaar) of bij overlijden + RIZIV- en solidariteitsbijdragen (3,55% en 0-2% afhankelijkheid van de grootte van het bedrag). Belangrijke winst is er te rapen bij de belastingvermindering in de personenbelasting van 30% op de premie + gemeentebelastingen. Wie is daar niet gevoelig voor?
 
Is dit interessant?
 
Uw makelaar kan u zeker bijstaan met advies over dit nieuwe VAPW. De wetgever heeft alleszins ingezien dat er meer inspanningen nodig zijn om de levensstandaard na pensionering te behouden. Het VAPW is een extra mogelijkheid na het pensioensparen en het langetermijnsparen die u allebei bij voorkeur eerst benut.
 
Het VAWP is alleszins interessanter dan sparen op uw spaarrekening op lange termijn, want de rente ligt lager dan de inflatie. Vraag er dus zeker eens naar bij uw makelaar.