De premie voor mijn autoverzekering werd verhoogd. Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Ja, dat kan. Wanneer uw autoverzekeraar een tariefwijziging wil doorvoeren, dan moet hij u hiervan, ten laatste 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag, op de hoogte stellen. Vanaf dan hebt u 30 dagen de kans om de verzekering voor uw wagen op te zeggen bij uw verzekeraar. Let wel: u moet daarna minimaal een BA Motorvoertuigen afsluiten bij een andere verzekeraar. Vraag ons gerust naar een optimale oplossing voor uw wagenverzekering.