jul 18 2019
Nieuws

Thuiswerken is in. Niet onlogisch, want het heeft tal van voordelen zowel voor werknemers als voor bedrijven. Werknemers vermijden zinloos tijdverlies als gevolg van de steeds langer wordende files en bedrijven kunnen hun lokalen en werkplaatsen efficiënter gebruiken. Maar er zijn ook nog andere voordelen. Zo zijn thuiswerkers over het algemeen productiever en werken ze efficiënter. En niet onbelangrijk: het werk- en privéleven is beter in evenwicht. Maar wat als er zich een ongeval voordoet?

Verschil tussen thuiswerk en telewerk
 
Thuiswerk kan structureel of occasioneel verricht worden. Structureel thuiswerken betekent dat men onder het gezag van de werkgever met vaste regelmaat van thuis uit werkt. Occasioneel thuiswerk kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde situaties, bijvoorbeeld als wegen door zware sneeuwval niet berijdbaar zijn, als er aan de woning van de werknemer werken uitgevoerd moeten worden of als er onvoorziene opvang nodig is voor de kinderen.
 
Telewerk daarentegen betekent dat de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert buiten de bedrijfslokalen door gebruik te maken van informatietechnologie. Telewerkers zijn niet gebonden aan een locatie zoals thuiswerkers, omdat de informatietechnologie hen toelaat gelijk waar buiten de bedrijfslokalen te werken. Meestal zal dat wel thuis zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Telewerkers zijn niet gebonden aan dezelfde werkuren als op het kantoor. Het resultaat is belangrijk. Voor telewerkers of thuiswerkers is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk tussen werkgever en werknemer.
 
 
Arbeidsongevallen bij thuiswerk en telewerk
 
Zoals algemeen bekend is, komt de arbeidsongevallenverzekering tussen als de werknemer tijdens de reguliere
werktijden in een ongeval betrokken raakt. Hij/zij zal wel moeten bewijzen dat het ongeval tijdens het werk gebeurde en het gevolg was van de arbeidsovereenkomst. Bij thuiswerkers is dat niet altijd evident, want er zijn vaak geen getuigen. Als u bijvoorbeeld tijdens het thuiswerk tussendoor een klein klusje wilt opknappen en hierbij een ongeval heeft, dan is dat geen arbeidsongeval. Om de bewijslast te vergemakkelijken, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de thuiswerker bij een ongeval automatisch het vermoeden geniet dat het om een arbeidsongeval gaat. De verzekeraar zal het tegendeel moeten aantonen.
Dat is niet het geval bij occasioneel thuiswerk omdat er geen specifieke overeenkomst bestaat tussen werkgever en werknemer. Occasionele thuiswerkers zullen bij elk arbeidsongeval moeten bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering en als gevolg van de arbeidsovereenkomst.
 
Sinds 1 januari 2019 is het occasionele thuiswerken ook opgenomen in de Arbeidsongevallenwet wat voor deze categorie meer rechtszekerheid biedt. Om betwistingen te vermijden, kan in de arbeidsongevallenverzekering een uitbreiding worden voorzien. Men kan namelijk een beperkte waarborg privéleven toevoegen zodat de bewijslast tussen arbeids- of privéongeval minder moeilijk wordt. De occasionele thuiswerker doet er goed aan om in overleg met de werkgever een overeenkomst op te stellen met vermelding van de locatie en het uurrooster voor het occasionele thuiswerk.
 
Arbeidswegongeval
 
Zoals u weet, zijn arbeids-wegongevallen (ongevallen op weg van en naar het werk) ook gedekt in de arbeidsongevallenverzekering. Zelfs als u een omweg maakt om uw kinderen naar school of de opvang te brengen, bent u gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Als u thuiswerkt, is er natuurlijk geen arbeidsweg en zal de weg naar school of naar de kindercrèche niet verzekerd zijn. Voor zij die telewerk verrichten (niet aan huis) zal het traject van de omweg om kinderen naar school te brengen of op te halen wél als arbeidsweg beschouwd worden. De voorwaarde is wel dat de plaats waar het telewerk gebeurt vermeld staat in de arbeidsovereenkomst van de telewerker.
 
De wetgeving rond thuiswerken en telewerken is zeker nog niet afgerond. Omdat er zo veel voordelen aan zijn, wordt thuiswerk door de overheid aangemoedigd. Meer en meer werkgevers zijn overtuigd van de voordelen.
Als u over dit thema meer informatie wenst, staan wij volledig tot uw beschikking.

Artikelen uit de sector

jan 03

Ongeval op het werk?

Iedere werkgever beschermt zijn werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die ze tijdens hun werk of op de arbeidsweg kunnen oplopen met een wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Al eens geïnformeerd bij je werkgever of deze verzekering in orde is? Waarschijnlijk wel. Sluit de werkgever deze verzekering niet af, dat wordt hij automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.
Lees het artikel arrow_right_alt