jan 03 2022
Nieuws

Iedere werkgever beschermt zijn werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die ze tijdens hun werk of op de arbeidsweg kunnen oplopen met een wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Al eens geïnformeerd bij je werkgever of deze verzekering in orde is? Waarschijnlijk wel. Sluit de werkgever deze verzekering niet af, dat wordt hij automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

De arbeidsongevallenverzekering dekt naast de contractuele werknemers ook de tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, IBO contract, jobstudenten en studenten tijdens een opleidingsstage…enz. Deze verplichting geldt voor alle werknemers maar niet voor zelfstandigen en ambtenaren die beiden een eigen specifiek stelsel hebben.

Je kan 2 soorten ongeval onderscheiden: de ‘echte’ arbeidsongevallen en de ongevallen op de arbeidsweg.
De eigenlijke arbeidsongevallen zijn ongevallen en dus geen ziekte die tijdens en door het werk veroorzaakt worden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben én lichamelijke of mentale wonden veroorzaken die het onmogelijk maken het werk (al dan niet 100%) uit te voeren. Voorbeelden zijn legio: je valt over een obstakel en breekt je pols, een werfvoertuig rijd je aan op de werf en je loopt een serieuze kneuzing, gestapelde goederen vallen op je hoofd en je houdt er een hersenschudding aan over…

Ongevallen op weg naar het werk en vice versa vallen eveneens onder de arbeidsongevallen-verzekering als je het normale traject volgt. Wijk je af van dit traject om de kinderen naar school te brengen, dan blijft de verzekering van toepassing. Idem voor boodschappen etc. Grote afwijkingen van het normale traject leiden tot een weigering door de verzekeraar. Meeste ongevallen op weg naar het werk gebeuren met voertuigen zoals auto en (elektrische) fietsen met lichamelijke letsels tot gevolg.

Na ongeval vergoedt de verzekeraar enerzijds de onkosten van de werknemer als medische kosten (ziekenhuisverblijf in 2- of meer persoonskamer), verplaatsingsonkosten en prothesekosten en anderzijds de arbeidsongeschiktheid zelf in de vorm van een tijdelijke of permanente rente. Dit vervangingsinkomen ontvang je tot max de pensioenleeftijd en is geplafonneerd. Overlijd je door een arbeidsongeval, dan ontvangen de mogelijke rechthebbenden een rente naast de uitvaartkosten.

Niet iedere rechthebbende krijgt een rente uitgekeerd, bijvoorbeeld de feitelijk en wettelijk samenwonende partner ontvangt niets na een werkongeval van de partner met overlijden tot gevolg. Ook is de rente beperkt en geplafonneerd. Een arbeidsongeval veroorzaakt mogelijks financieel negatieve gevolgen voor het gezin van het slachtoffer.

Verzekeraars zouden geen verzekeraars zijn als ze geen alternatief hebben voor deze situaties. Enkele verzekeraars bieden toch een uitkering aan voor de wettelijk samenwonende partner of de partner met wie er een samenlevingscontract is bij overlijden na een arbeidsongeval. Ook geven ze een uitgebreide dekking aan voor regelmatige thuiswerkers (ook buiten Covid-verplichte thuiswerkers) en voor werknemers die tijdelijke opdrachten uitvoeren in het buitenland. Voor deze laatste groep betaalt de verzekeraar de kosten voor ongevallen buiten de normale werkuren in het buitenland. En organiseert je werkgever een al dan niet sportieve teambuilding of uitstap met de collega’s buiten de werkuren? Ook hier geldt de extra bescherming naast nog enkele voordelen voor de werkgever zelf. Ook de geplafonneerde rente kan doorbroken worden zodat er geen loonverlies is.

Vragen hierover? Contacteer vrijblijvend ons kantoor.

Artikelen uit de sector

jul 18

Arbeidsongevallen

Thuiswerken is in. Niet onlogisch, want het heeft tal van voordelen zowel voor werknemers als voor bedrijven. Werknemers vermijden zinloos tijdverlies als gevolg van de steeds langer wordende files en bedrijven kunnen hun lokalen en werkplaatsen efficiënter gebruiken. Maar er zijn ook nog andere voordelen. Zo zijn thuiswerkers over het algemeen productiever en werken ze efficiënter. En niet onbelangrijk: het werk- en privéleven is beter in evenwicht. Maar wat als er zich een ongeval voordoet?
Lees het artikel arrow_right_alt