jan 04 2021
Nieuws

Investeren in vastgoed is één van de mogelijkheden om aan vermogensopbouw te doen. Maar niet altijd verloopt de verhuur van een eigendom probleemloos. Eigenaars van vastgoed rekenen op een mooi rendement, maar de investering kan een nachtmerrie worden als de huurder zijn verplichtingen niet meer nakomt, schade veroorzaakt aan het eigendom of het onderhoud verwaarloost.

 

Huurders worden door de wet erg beschermd en het is niet evident om huurders die te kwader trouw zijn tot betaling te dwingen. Gerechtelijke procedures zijn kostelijk en het resultaat is vaak onzeker. Om dergelijk scenario te voorkomen, kan u een unieke verzekering onderschrijven die u zowel juridische als financiële ondersteuning biedt. Deze verzekering combineert 5 waarborgen om uw vermogen te beschermen:

 

  1. Een vergoeding tot 12 maanden huur als uw huurder niet betaalt

Het doel van deze waarborg is eerst te zoeken naar een minnelijke oplossing met de onwillige huurder. Lukt dat niet en overstijgt het onbetaalde huurgeld de huurwaarborg, dan wordt een gerechtelijke procedure opgestart. De kosten, erelonen advocaat, expertisekosten en zelfs de uitzetting van de huurder worden door de verzekeraar ten laste genomen. Daarenboven kan u rekenen op een voorschot, gelijk aan de huurwaarborg, als tussenkomst voor de onbetaalde huurgelden. Na een gunstige uitspraak ontvangt u nog de rest van de huurgelden tot maximaal 12 maanden huur.

 

  1. Een vergoeding tot 12 maanden huur voor geleden huurschade

Het gebeurt dat een huurder het pand beschadigd achterlaat. Als in dat geval de huurwaarborg niet volstaat om de schade te herstellen, ontvangt u, na de uitspraak in uw voordeel, het resterende bedrag van de huurschade tot maximaal 12 maanden huur.

 

  1. Rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan 12 maanden huur

U kan met deze waarborg een beroep doen op juridische ondersteuning en rechtsbijstand voor elk geschil met betrekking tot het huurcontract. Dus niet alleen voor geschillen omtrent onbetaalde huur of huurschade. Deze waarborg omvat juridische bijstand of hulp om naar een minnelijke oplossing te zoeken. Als een juridische procedure onvermijdelijk is, worden de procedure-, advocaat-, expertisekosten e.d. vergoed tot een maximumbedrag van 12 maanden huur.

 

  1. Forfaitaire vergoeding wanneer het huurcontract vervroegd wordt opgezegd

Wanneer door overmacht, overlijden of ernstige ziekte uw huurder ongewild verplicht wordt om de huurovereenkomst vroegtijdig te verbreken, ontvangt u een forfaitaire vergoeding van 1 maand huur om de zoektocht naar een nieuwe huurder te overbruggen.

 

  1. Bijstandsdienst voor onderhoud van verhuurde pand

Het zoeken naar goede vakmensen (dakwerker, schilder, elektricien, loodgieter e.d.) voor onderhouds- en herstelwerken aan het verhuurde pand is niet altijd eenvoudig. Met deze waarborg wordt u voor dringende herstellingen binnen 48 u door een vakman gecontacteerd, mét de garantie dat de werken voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en markconforme prijzen.

 

Zorgeloos verhuren, het kan… én kost vaak minder dan u denkt! Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Artikelen uit de sector

jan 03

Hypothecaire leningen

Wordt een woning aankopen onbetaalbaar? Afgelopen jaar zijn de prijzen van woningen met gemiddeld 6,6% gestegen. De Federatie van het Notariaat berekende dat een woning in Vlaanderen gemiddeld 327.107,00 euro bedraagt. Voor appartementen ligt die prijs iets lager en werd in 2021 gemiddeld 261.185,00 euro betaald. 2021 werd andermaal een recordjaar - we lenen allemaal samen jaarlijks reeds om en bij de 50 miljard euro- ondanks dat de aankoopdrang voor vastgoed in de laatste maanden van vorig jaar wat getemperd werd omdat vele kopers hebben afgewacht op de daling van de registratierechten in Vlaanderen die op 1 januari 2022 van 6% naar 3% ging voor de eerste woning.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 04

Woonkrediet? Voorzichtig met lage rente!

In oktober daalde de Belgische tienjaarlijkse rente naar een historisch dieptepunt (-0,394%). Nu, een lage rente betekent niet noodzakelijk dat de aankoop van een woning goedkoper wordt. Een lage rente is net de voornaamste reden dat vastgoed duurder wordt: sneller geneigd zijn om te lenen, vergroot de vraag naar vastgoed en maakt het duurder. Cijfers van notaris.be tonen dit ook aan. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde kostprijs voor een huis 303.243 euro, een stijging van 5,5% t.o.v. 2019. Voor appartementen is dat 246.454 euro of een stijging van 6%. Op 5 jaar zijn huizen en appartementen respectievelijk 17,9% en 18,3% duurder geworden.
Lees het artikel arrow_right_alt