jan 28 2020
Nieuws

Bestuurder rijdt in één klap 19 everzwijnen dood in Heusden-Zolder! Had ik een kleine wagen gehad, dan had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen” was de titel van een artikel in de krant HLN op 16 oktober jongstleden. Deze aanrijding liep voor de bestuurder van de personenauto gelukkig goed af, de 19 everzwijnen uit een groep van veertig dieren hadden minder geluk met hun risicovolle overtocht van een drukke verkeersweg. Dit spectaculair ongeval was een uitschieter in een stijgende reeks van  aanrijdingen met dieren in en buiten onze provincie. Het gevolg van o.a. een groeiende wildpopulatie in België. Daarenboven lopen veel verkeerswegen door bossen of natuurgebieden waardoor het risico op een aanrijding met een dier stijgt. Het zijn niet alleen everzwijnen die een risico vormen. Ook reeën, herten, vossen en sedert onlangs ook de wolven vormen een risico op een aanrijding.

Wie vergoed de schade aan het voertuig? Is er een aansprakelijke ?

Als de bestuurder een volledige of gedeeltelijke (mini-omnium) omniumverzekering heeft afgesloten zal de schade volledig vergoed worden (zelfs zonder een eigen risico). De meeste verzekeraars verzekeren immers de schade veroorzaakt door aanrijding met dieren. Dus ook een aanrijding met een hond, kat of een vogel. Het is wel aan de bestuurder om het bewijs te leveren dat de schade veroorzaakt werd door een aanrijding met een dier. Contacteer de politie en vraag hen om de feiten en de schade vast te stellen. Indien zij niet ter plaatse kunnen komen doe dan binnen de 48 uur een aangifte op het politiekantoor. Dit is vaak een vereiste bij de meester verzekeraars.

Foto’s van het beschadigd voertuig, eventueel van het dier of van de bloed- of andere sporen helpen als bewijslast evenals mogelijke getuigen.

Schade veroorzaakt door knaagdieren, v.b. steenmarters die aan kabels knagen is ook verzekerd in een onmium of mini-omnium.

 

Opgelet:

Schade wordt alleen vergoed als er rechtstreeks contact is met het dier. Een uitwijkmanoeuvre voor een overstekend konijn of vos waardoor je tegen een boom botst zal enkel vergoed worden indien je een volledige omnium hebt onderschreven met eventueel de aftrek van het eigen risico. Met een mini-omnium zal je in dit voorbeeld geen schadevergoeding ontvangen.

 

 

Aanrijding met wilde dieren?

Schade aan je voertuig veroorzaakt door de botsing met wild dier is sowieso voor eigen rekening. Dat geldt ook voor de kwetsuren die de bestuurder oploopt tenzij een bestuurdersverzekering werd afgesloten. Passagiers die gekwetst raken als gevolg van een botsing met een dier hebben wel recht op vergoeding in de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Zij worden vergoed door de B.A.-verzekeraar van het voertuig.

Als je moet uitwijken voor een wild dier dat plots de weg oversteekt en hierbij een ander voertuig aanrijdt zal je de schade aan je eigen voertuig dus niet kunnen verhalen. Daarentegen zal het aangereden voertuig wel schadevergoeding kunnen bekomen via het Belgische Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Men zal wel moeten bewijzen dat de aanrijding onverwacht was  en de aanrijding moet gebeurd zijn op het Belgisch grondgebied.

Als een wild dier opgejaagd wordt door jagers (drijfjachten) en tijdens het wegvluchten tegen je auto botst kan je eventueel proberen om de jager aansprakelijk te stellen. De organisator van de jacht kan tot 24 uur na de drijfjacht aansprakelijk worden gesteld. De jager kan dan een aangifte doen bij zijn wettelijk verplichte jachtverzekering.

In februari van verleden jaar werd in Bokrijk een fietser omvergelopen door een aangeschoten everzwijn dat vermoedelijk was opgejaagd door jagers.

Aanrijding met huisdieren?

Voor aanrijdingen met een huisdier (hond, kat, paard,..) gelden er andere regels. In de meeste gevallen kan een huisdier gelinkt worden aan een eigenaar en kan de eigenaar aansprakelijk gesteld worden overeenkomstig artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel bepaalt dat de eigenaar (of hij die toezicht houdt) van een dier altijd aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt. Zijn b.a.-familiale verzekering zal in dat geval de schade vergoeden.

De eigenaar van het dier kan zijn aansprakelijkheid enkel ontlopen als hij (of de toezichthouder) kan aantonen dat de  schade te wijten is aan overmacht, schuld van een derde partij of de fout van de benadeelde partij of slachtoffer.

 

Besluit:

Schadevergoeding bekomen voor schade na een aanrijding met een dier is vaak onzeker. Een volledige- of beperkte omnium kan u dus veel ellende besparen. Maar daarnaast is voorzichtigheid, vooral ’s nachts, in beboste gebieden geen overbodige raad.

Artikelen uit de sector

jul 04

Autoverzekering

De wet op de autoverzekering bepaalt dat de voor de schade aansprakelijke persoon steeds uitgesloten is van het recht op schadevergoeding. Stel, u veroorzaakt met het voertuig van uw werkgever schade aan uw eigen voertuig dan zal die schade niet vergoed worden door uw B.A.-verzekeraar. Hetzelfde geldt als u met uw eigen voertuig tegen een ander eigen voertuig botst. Op die regel bestaat er voor verkeersongevallen vanaf juni 2017 een uitzondering!  De aansprakelijke persoon blijft steeds uitgesloten, behalve indien het de aansprakelijkheid betreft voor andermans daad. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Tijdens een gezinsuitstap met de auto rukt één van de minderjarige kinderen aan het stuur waardoor het voertuig in een ongeval betrokken wordt en de vader bestuurder gekwetst wordt. Hoewel de vader als bestuurder aansprakelijk is voor de daad van het minderjarige kind, zal hij toch vergoed worden voor zijn verwondingen. De stoffelijke schade aan het eigen voertuig blijft evenwel uitgesloten overeenkomstig het modelcontract voertuigenverzekering.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 03

Het Europese Aanrijdingsformulier – tips en advies

Het Europese aanrijdingsformulier (EAF) is het document bij uitstek om een aangifte te doen van een aanrijding tussen 2 voertuigen op de openbare weg én op privéterrein. Een goed ingevuld én ondertekend door beide partijen formulier versnelt de afhandeling van je schadedossier en de uitbetaling van je schade. Gebruik dit bij elke botsing tussen 2 autovoertuigen maar ook voor een botsing tussen auto – (brom)fietser, auto – boom, auto – gebouw,…. Het formulier leent zich voor aangifte van alle mogelijke schade van zodra 1 voertuig betrokken is, onafhankelijk wie of wat de tegenpartij is. Het is je gids om alle noodzakelijke info te verzamelen. Geen papieren aanrijdingsformulier bij de hand? Gebruik dan zeker de app Crasform om elektronisch aangifte te doen bij je makelaar en verzekeraar.
Lees het artikel arrow_right_alt