jul 04 2023
Nieuws

Autoverzekering:

Wie betaalt de schade indien u als bestuurder van een voertuig tegen het voertuig van uw echtgenoot of partner botst?

Algemeen:

De wet op de autoverzekering bepaalt dat de voor de schade aansprakelijke persoon steeds uitgesloten is van het recht op schadevergoeding. Stel, u veroorzaakt met het voertuig van uw werkgever schade aan uw eigen voertuig dan zal die schade niet vergoed worden door uw B.A.-verzekeraar. Hetzelfde geldt als u met uw eigen voertuig tegen een ander eigen voertuig botst.

Op die regel bestaat er voor verkeersongevallen vanaf juni 2017 een uitzondering!  De aansprakelijke persoon blijft steeds uitgesloten, behalve indien het de aansprakelijkheid betreft voor andermans daad. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Tijdens een gezinsuitstap met de auto rukt één van de minderjarige kinderen aan het stuur waardoor het voertuig in een ongeval betrokken wordt en de vader bestuurder gekwetst wordt. Hoewel de vader als bestuurder aansprakelijk is voor de daad van het minderjarige kind, zal hij toch vergoed worden voor zijn verwondingen. De stoffelijke schade aan het eigen voertuig blijft evenwel uitgesloten overeenkomstig het modelcontract voertuigenverzekering.

Wat met schade veroorzaakt met uw eigen voertuig aan dat van uw echtgenoot?

Meestal behoort een gezinsvoertuig tot het gemeenschappelijk vermogen (*) van de echtgenoten tenzij kan aangetoond worden (met gedateerde factuur) dat het voertuig toebehoorde aan het eigen vermogen van de echtgenoten op de dag van het huwelijk.

Ook hier enkele voorbeelden ter verduidelijking:

A: U rijdt met een voertuig (eigen of van werkgever) tegen een voertuig van de huwelijksgemeenschap!

In dat geval vergoed de verzekeraar van het aanrijdende voertuig 50% van de schade van het andere voertuig omdat 50% in onverdeeldheid toebehoren aan de andere echtgenoot.

B: U rijdt met een voertuig van u zelf of van de huwgemeenschap, van uw werkgever of van een derde tegen het voertuig van uw echtgenote wiens voertuig deel uitmaakt van haar eigen vermogen (**)!

In dat geval wordt de volledige schade vergoed door de b.a.-verzekeraar.

C: U rijdt met een voertuig dat deel uitmaakt van uw eigen vermogen tegen een ander voertuig dat eveneens deel uitmaakt van uw eigen vermogen!

In deze situatie zal er geen tussenkomst zijn van de B.A. verzekeraar.

 

D: Zoon of dochter rijdt met eigen voertuig of voertuig toebehorend aan de ouders tegen ander voertuig van de ouders!

De verzekeraar zal de schade volledig vergoeden. Behalve als de zoon of dochter met een voertuig tegen zijn of haar eigen voertuig rijdt. In dat geval is er geen schadevergoeding.

De hierboven vermelde voorbeelden gelden eveneens voor gezinnen die wettelijk samenwonen.  Als niet kan worden aangetoond dat een van beide samenwonende partners de enige eigenaar is van een voertuig wordt ervan uitgegaan dat het eigendom is van beide samenwonende partners samen. Soms is ook het samenlevingscontract bepalend.

Conclusie! U kan de wettelijke regelingen natuurlijk een stapje voor zijn door het afsluiten van een volledige omniumverzekering zodat de schade in alle situaties vergoed wordt. Het eventueel eigen risico wordt in dezelfde verhouding gerecupereerd bij de omniumverzekeraar zoals hierboven vermeld in de verschillende situaties.

In een volgende editie zullen we het hebben over verkeersongevallen waarbij de aansprakelijke bestuurder reed in opdracht van zijn werkgever en in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Wordt vervolgd!

Uw verzekeringsmakelaar zal u graag bijpraten indien u nog twijfels of vragen heeft omtrent deze misschien voor u ongebruikelijke schadedossiers.

(*) gemeenschappelijk vermogen: alle loon en schulden van elke partner en bezittingen tijdens het huwelijk verkregen.

(**) eigen vermogen: goederen die de echtgenoten reeds bezitten vóór het huwelijk of schenkingen of legaten die zij verkrijgen tijdens het huwelijk

Artikelen uit de sector

jan 03

Het Europese Aanrijdingsformulier – tips en advies

Het Europese aanrijdingsformulier (EAF) is het document bij uitstek om een aangifte te doen van een aanrijding tussen 2 voertuigen op de openbare weg én op privéterrein. Een goed ingevuld én ondertekend door beide partijen formulier versnelt de afhandeling van je schadedossier en de uitbetaling van je schade. Gebruik dit bij elke botsing tussen 2 autovoertuigen maar ook voor een botsing tussen auto – (brom)fietser, auto – boom, auto – gebouw,…. Het formulier leent zich voor aangifte van alle mogelijke schade van zodra 1 voertuig betrokken is, onafhankelijk wie of wat de tegenpartij is. Het is je gids om alle noodzakelijke info te verzamelen. Geen papieren aanrijdingsformulier bij de hand? Gebruik dan zeker de app Crasform om elektronisch aangifte te doen bij je makelaar en verzekeraar.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Aanrijding met dieren! Wie betaalt?

“Bestuurder rijdt in één klap 19 everzwijnen dood in Heusden-Zolder! Had ik een kleine wagen gehad, dan had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen” was de titel van een artikel in de krant HLN op 16 oktober jongstleden.
Lees het artikel arrow_right_alt