jul 04 2023
Nieuws

Wacht niet af ! Langetermijnsparen vóór 31/12 afsluiten..!

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vindt dat onze fiscaliteit uit balans is en wil die aanpassen aan de noden van onze maatschappij en economie. Een grondige hervorming dringt zich op volgens de minister en de blauwdruk die hiervoor op tafel ligt, maar uiteraard nog moet goedgekeurd worden door het parlement, heeft de ambitie om het onevenwicht tussen belastingen op arbeid en vermogensinkomsten te herstellen.

Volgens de blauwdruk van de Minister zal deze fiscale hervorming ook impact hebben op onze sector. Hierna een overzicht van de voorgestelde maatregelen:

  • Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen wordt afgeschaft voor alle contracten afgesloten na 01/01/2024. Stortingen voor bestaande contracten blijven aftrekbaar.
  • Voor pensioensparen blijft de fiscale aftrek van 990 euro (30% belastingbesparing) behouden maar wordt het fiscaal voordeel van 25% voor stortingen van 1.270 euro afgeschaft na 01/01/2024.
  • Afschaffing fiscaal voordeel op de premie rechtsbijstand (cfr. wet Geens) voor premies gestort vanaf 01/01/2024.
  • Tweede pijler pensioencontracten voor werknemers en zelfstandigen worden eveneens hervormd.

De blauwdruk waarmee Minister Van Peteghem een taxshift (*) van 6 miljard wil realiseren gaat uiteraard over meer dan wat hiervoor is opgesomd. En het is maar de vraag of de gehele fiscale operatie door het parlement zal worden goedgekeurd. Maar u speelt best op veilig! Als u nog fiscaalvriendelijk wil investeren in uw pensioen, want specialisten in de omgeving van de regering zijn er stellig van overtuigd dat o.a. de fiscale aftrekbaarheid van het  langetermijnsparen op de schop gaat, is het nu het moment. Tot 31/12/2023 kan u nog tot maximum 2.350,00 euro storten en belastingvermindering genieten gedurende de volledige looptijd. Verlies dus geen tijd want u kan nu nog uw storting spreiden over de volgende 6 maanden. Neem snel contact.

(*) verschuiving belastingen op arbeid naar vermogen en consumptie.

Artikelen uit de sector

jun 30

Van KIID naar KID, minder letters, meer informatie over je beleggingsfonds

Beleggingsfondsen zijn populair in België om verschillende redenen. Specialist beleggers beheren je spaarcenten en geven meer spreidingsmogelijkheden (regio, sectoren, munten…). Ook voor ‘de kleine spaarder-belegger’ opent dit heel wat ‘koop’-mogelijkheden die mogelijks niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Van enkele honderden euro’s tot grote kapitalen leg je eigen accenten in je beleggingsportefeuille.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Beleggen: laat u niet te veel leiden door emotie!

De dubbele inflatie in maart 2021, de lage rente op spaarrekeningen en spaarverzekeringen (tak 21) , de hoge kosten voor aankoop vastgoed (btw of registratie) veroorzaken het verlies aan koopkracht. Wie de koopkracht van zijn spaarcenten wil behouden, moet op zoek naar een alternatief. En dan komen we uit bij aandeelfondsen en gemengde fondsen. Als u een strikte strategie volgt, dan kan u de mogelijke risico’s inschatten en inperken en vermijdt u volledige blootstelling aan de aandelenmarkten.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Alternatieven voor spaar- en zichtrekening

Help!  Mijn spaargeld op mijn zicht/spaarrekening smelt als sneeuw in de zon… Een beetje overdreven maar de vergelijking kan gemaakt worden. Door de inflatie en de lage of zelfs negatieve rente daalt mijn koopwaarde van de gespaarde som.
Lees het artikel arrow_right_alt