jun 30 2023
Nieuws

Beleggingsfondsen zijn populair in België om verschillende redenen. Specialist beleggers beheren je spaarcenten en geven meer spreidingsmogelijkheden (regio, sectoren, munten…). Ook voor ‘de kleine spaarder-belegger’ opent dit heel wat ‘koop’-mogelijkheden die mogelijks niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Van enkele honderden euro’s tot grote kapitalen leg je eigen accenten in je beleggingsportefeuille. Spreid je inleg ook in de tijd en je risico op verlies daalt. Heb je 1000 euro te beleggen en koop je aandelen van 1 of 2 bedrijven? Stel dat 1 van deze 2 bedrijven niet goed scoort of in faling gaat, loop je mogelijks aan tegen een verlies van (maximum) 50%. Koop je met je 1000 euro aandelen van 10 bedrijven, daalt je risico maar stijgen je kosten. Ook interessante obligatie-uitgiften kan je vaak intekenen voor minstens 50.000 euro. Voor de meeste spaarders en beleggers is dit bedrag te groot. Stap je met je spaarcenten in een beleggingsfonds dan profiteer je onrechtstreeks ook van dergelijke uitgiften. Pensioenspaarfondsen geven bovendien een fiscaal voordeel in de personenbelasting en zijn de bekendste en meest gekochte beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds is een effectenportefeuille die door een beheervennootschap wordt beheerd voor rekening van de klant. De meeste activa in een beleggingsfonds zijn aandelen, obligaties, munten en/of grondstoffen.

Actief beleggen vergt veel studietijd om beleggingen te vinden, te kopen en te beheren om de risico’s in het oog te houden. Stel je wil investeren in een specifieke regio? Je verkiest bepaalde economische sectoren? Je zoekt ecologische bedrijven? Bedrijven die voldoen aan de strenge normen van duurzaamheid… Themafondsen bieden hiervoor een oplossing: energiefondsen, waterfondsen, technologie, voeding, industrie…Of regiofondsen? Of fondsen gericht op groeilanden? Of fondsen die beursindexen volgens zoals de Bel20, de Eurostoxx 50, Dow Jones… Het aantal fondsen is enorm en de combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Hoe meer je spreidt, hoe lager je risico, ook in beleggingsfondsen.

De overheid bij monde van het FSMA, houdt toezicht op de beheervennootschappen die een vergunning dienen te bekomen om beleggingsfondsen te verkopen. Elk fonds dat zij aanbieden publiceert een Key Investor Information Document (KIID). Hier leest de klant alle belangrijke informatie: beleggingsstrategie, doelstelling, risico’s, kosten, risicoprofiel… op 2 pagina’s! De FSMA controleert op het terrein via inspecties of klanten het KIID hebben ontvangen. Het lijvige prospectus bevat nog meer gedetailleerde juridische informatie over het fonds en dient door het FSMA goedgekeurd te worden. Ook de jaarrekeningen van het beleggingsfonds ondergaan een jaarlijkse FSMA-analyse en controle om zo de liquiditeit van het fonds te bewaken.

Sinds 1 januari 2023 spreken we niet meer over het KIID maar over het KID: Key Information Document en bestaat nu uit 3 pagina’s. 3 beknopte pagina’s geven een begrijpelijk en overzichtelijke inkijk over de kenmerken van het beleggingsfonds zodat het prospecties niet dient doorgenomen te worden. Hier vind je ook informatie over de aanbevolen beleggingsduur zodat er een grotere kans is op een positief rendement. Naast de historische rendementen tot 10 jaar terug, lees je nu ook de te verwachten rendementen in verschillende scenario’s: negatief, neutraal en positief. Voor deze 3 scenario’s geven ze de rendementen over 3 verschillende periodes: een jaar, de helft van de aanbevolen beleggingsduur en het rendement op het einde van de aanbevolen beleggingsduur. Deze prognoses baseert men op de historische rendementen en geven een eerste indicatie van de mogelijkheden. Ook een risico-indicator op een schaal van één tot zeven is voorhanden en houdt rekening met markt- en kredietrisico’s. Alle mogelijke kosten, inclusief onderliggende transactiekosten, lees je op het KID uitgedrukt in én percentage én in absolute bedragen. Via deze KID kan je ook beleggingsfondsen vergelijken.

Is jouw interesse ook gewekt? Wil je meer informatie? Contacteer ons vrijblijvend voor een verkennend gesprek.

Artikelen uit de sector

jul 04

Fiscale hervorming Vincent Van Peteghem

Wacht niet af ! Langetermijnsparen vóór 31/12 afsluiten..! Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vindt dat onze fiscaliteit uit balans is en wil die aanpassen aan de noden van onze maatschappij en economie. Een grondige hervorming dringt zich op volgens de minister en de blauwdruk die hiervoor op tafel ligt, maar uiteraard nog moet goedgekeurd worden door het parlement, heeft de ambitie om het onevenwicht tussen belastingen op arbeid en vermogensinkomsten te herstellen.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Beleggen: laat u niet te veel leiden door emotie!

De dubbele inflatie in maart 2021, de lage rente op spaarrekeningen en spaarverzekeringen (tak 21) , de hoge kosten voor aankoop vastgoed (btw of registratie) veroorzaken het verlies aan koopkracht. Wie de koopkracht van zijn spaarcenten wil behouden, moet op zoek naar een alternatief. En dan komen we uit bij aandeelfondsen en gemengde fondsen. Als u een strikte strategie volgt, dan kan u de mogelijke risico’s inschatten en inperken en vermijdt u volledige blootstelling aan de aandelenmarkten.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Alternatieven voor spaar- en zichtrekening

Help!  Mijn spaargeld op mijn zicht/spaarrekening smelt als sneeuw in de zon… Een beetje overdreven maar de vergelijking kan gemaakt worden. Door de inflatie en de lage of zelfs negatieve rente daalt mijn koopwaarde van de gespaarde som.
Lees het artikel arrow_right_alt