jan 03 2022
Nieuws

De historisch lage rente op onze spaarboekjes doet mensen zoeken naar andere vormen om te beleggen. Aandelen zijn dan doorgaans hét middel om het rendement op te krikken. Maar vaak kiezen beleggers ook om kunst te kopen. Vermogende particulieren bezitten wereldwijd miljarden euro’s aan kunst. Maar het is niet iedereen gegeven om een Van Gogh te bezitten. Toch is investeren in kunst niet exclusief voorbehouden voor de Mark Zuckerberg’s en Elon Musk’s van deze aarde. Ook voor u en ik kan het investeren in kunst een alternatieve beleggingsvorm zijn. Afgezien van het feit dat kunst de voorbije decennia een mooi rendement opleverde is deze vorm van beleggen, net zoals bij aandelen, ook onderhevig aan waarde-schommelingen en houdt het ook risico’s in. Maar kunst heeft naast een mogelijk mooi rendement ook een “emotioneel dividend” namelijk het feit dat men dagelijks kan genieten van de schoonheid van het kunstvoorwerp. Dat laatste is voor de gewone burger nog steeds het belangrijkste argument om kunst aan te kopen, een toekomstige stijging van de waarde is wel mooi meegenomen.
In dit artikel is het niet de bedoeling om het rendement van kunst te vergelijken met andere beleggingsvormen maar op welke wijze men zijn kunstvoorwerpen kan beschermen tegen verlies of beschadiging.

Brandverzekering of Kunstverzekering?
Kunstverzamelaars gaan er van uit dat hun collectie automatisch verzekerd is bij de inboedel van hun brandverzekering. Helaas is dat niet zo of slechts gedeeltelijk want er zijn grote verschillen tussen een traditionele brandverzekering en een speciale kunstverzekering. In een klassieke brandverzekering is uw inboedel verzekerd in vervangingswaarde. Dat betekent, het woord zegt het al, dat alles in vervangingswaarde vergoed wordt. In een kunstverzekering worden de speciale voorwerpen altijd verzekerd in aangenomen waarde waarbij de verzekerde waarde van het kunstobject in overleg met de eigenaar verzekerde wordt overeengekomen. Vaak wordt de waarde bepaald door een kunstexpert van de verzekeraar, maar een aankoopfactuur kan ook als basis dienen. Bij een totaal verlies wordt dan het overeengekomen bedrag vergoed. Stel u heeft een 18e-eeuws schilderij van 30.000 euro verzekerd in aangenomen waarde dan wordt bij totaal verlies dat bedrag uitgekeerd. De verzekerde waarde kan niet meer betwist worden. Anders dan bij een klassieke brandverzekering wordt de waarde van de kunstvoorwerpen in een “alle risico’s” niet geïndexeerd omdat de waarde van een kunstvoorwerp kan stijgen of dalen. Eventuele waardeschommelingen moeten aan de verzekeraar worden meegedeeld en kunnen invloed hebben op de premie, zowel hoger als lager. Zo voorkomt men eventuele onder- of oververzekering. Het doel van een kunstverzekering is steeds om de verzekerde te vergoeden op basis van de prijs die men moet betalen om een gelijkaardig werk of object aan te kopen.
Het is ook mogelijk om kunstwerken met een zeer hoge waarde aan de helft van de waarde te verzekeren. Bij een totaal verlies is de vergoeding dan ook beperkt tot de helft. Is het werk nog restaureerbaar dan wordt 50% van de restauratiekosten betaald.

Waarborg Alle risico’s:
Het grote verschil tussen een polis “alle risico’s” en de klassieke brandpolis is dat bij deze laatste enkel de “genoemde gevaren” verzekerd zijn. Met andere woorden enkel de risico’s die vermeld zijn in de polis worden verzekerd (bvb. brand, storm, waterschade, glasbraak, e.d….). Een schade veroorzaakt door een gebeurtenis die niet vermeld is in de polis wordt niet vergoed. Een Alle Risico’s polis doet het tegenovergestelde. Zoals het woord al zegt, alle gevaren zijn gedekt op uitzondering van een beperkt aantal logische uitsluitingen zoals:
• Klassieke uitsluiting van het oorlogsrisico, atoomsplitsing, opzettelijke schade, ..
• Geleidelijke schade: bijvoorbeeld de verkleuring van een aquarel dat aan de zon is blootgesteld of kleine barstjes die geleidelijk aan op een doek verschijnen.
• Schade te wijten aan het eigen gebrek van het werk.
Hieronder enkele voorbeelden van schade die steeds gedekt zijn in een alle risicoverzekering maar niet in een klassieke brandverzekering:
• Een glas wijn valt op uw exclusief antieke tapijt en de vlek is onverwijderbaar zodat het tapijt naar de maan is.
• Uw duur schilderij valt van de muur op de grond. Het doek is gescheurd en kan niet worden hersteld.
• Tijdens een vervoer door een gespecialiseerd kunsttransport gebeurt een ongeval en wordt het werk vernield.

Belangrijk om weten is ook het feit dat bij een alle risico’s polis de verzekeraar moet aantonen dat het schadeverwekkend feit uitgesloten is en vermeld staat in de uitsluitingenlijst. De bewijslast ligt bij de verzekeraar!

Een ander essentieel verschil tussen een klassieke polis die de algemene inboedel van een woning dekt en een specifiek contract voor kunstvoorwerpen zijn de schadelimieten. Meestal beperkt de brandverzekeraar de uitkering tot een maximum bedrag dat ligt tussen de 5.000 en 15.000 euro per voorwerp (afhankelijk van maatschappij tot maatschappij en aard van het contract). Als een brand of andere schade uw 18e eeuws schilderij van 30.000 euro vernield zal u maar de helft vergoed worden. Bij een kunstverzekering wordt, zoals reeds hierboven vermeld, de overeengekomen waarde vergoed. Daarenboven wordt in een kunstverzekering ook de minwaarde na restauratie vergoed.

Ten slotte, in een gewone inboedelverzekering kan de evenredigheidsregel van toepassing zijn indien er onderverzekering is en wordt er nog een wettelijk eigen risico voorzien. In een polis aangenomen waarde is dat uitgesloten.

Indien u meer wenst te weten over de “ALLE RISICO” polis KUNST neem dan met ons contact. Wij werken samen met gespecialiseerde kunstverzekeraars die u in volle vertrouwen een verzekering op maat kunnen aanbieden.

Artikelen uit de sector

jan 03

Last van bovenmatige burenhinder?

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een spreekwoord dat we allemaal kennen. Een goede relatie met je buren is belangrijk. Maar wat als het scheef zit? Ook tv-programmamakers maken gretig gebruik van dergelijke verhalen voor reality-tv.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Bob én schade aan een (uit)geleende auto?

Heel wat mensen lenen hun auto al eens uit, of lenen soms zelf het voertuig van een vriend of familielid. Zeker in coronatijden, nu mensen vaker een alternatief zoeken om het openbare vervoer te vermijden. Dat brengt ook vragen met zich mee rond de nieuwe occasionele bestuurder van het ontleende of uitgeleende voertuig, zeker als die niet over een eigen voertuig beschikt.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Digitale handtekening voortaan heel eenvoudig

Sinds 2013 kunnen onze klanten hun verzekeringscontracten en andere documenten digitaal ondertekenen. Tot vandaag gebeurde dat met de ID-kaart en kaartlezer of via smartphone (PortiSign on mobile). Bij die laatste toepassing moest u eerst eenmalig de ID-kaart fotograferen waarna ook nog een digitale code vermeld werd.
Lees het artikel arrow_right_alt