Schenkingsverzekering

5482Een successie- en een schenkingsverzekering is een vorm van levensverzekering die erfgenamen de financiële middelen bezorgt om eventueel verschuldigde successierechten of schenkingsrechten te betalen. Vroeg of laat stellen velen zich de vraag: hoe kan ik mijn roerend en onroerend vermogen op de minst belaste manier bij mijn erfgenamen krijgen. De simpele handgift zoals in grootmoeders tijd is quasi voorbij en in vele gevallen zelfs niet wettig.

Schenkingsverzekering

Deze verzekering geeft de begunstigde/ontvanger van de schenking de zekerheid dat ze geen successierechten moeten betalen op een schenking die ze hebben gekregen van een persoon die binnen de 3 jaar overlijdt na de gift. De schenkingsverzekering voorziet het nodige kapitaal om de geschatte successierechten te betalen. De verzekering kost vaak minder dan de te betalen successierechten. Let op: deze verschillen van gewest tot gewest. 

De notaris regelt in België quasi alle schenkingen behalve deze via handgift en schenkingen door bankoverschrijving. Je dient geen schenkingsrechten te betalen maar het kan wel via het registratiekantoor. Overlijdt de schenker binnen de 3 jaar na de schenking, dan zal de begunstigde successierechten dienen te betalen als er
geen schenkingsrechten zijn betaald. Ook een schenkingsverzekering biedt hier een oplossing en zal de geschatte successierechten betalen.

 

5484

Successieverzekering

Deze verzekering geeft erfgenamen de middelen om deverschuldigde successierechten te betalen bij het overlijden van de erflater. Deze worden berekend op het roerende
en onroerende vermogen van de overleden erflater. Op dit vermogen moeten de begunstigden binnen de 6 maand successierechten betalen. Een successieverzekering
voorkomt dat je een deel van je erfenis moet verkopen om de successierechten te betalen.

Hoeveel kost deze successieverzekering?

5485

Besluit:

Onze voorbeelden illustreren overduidelijk dat financiële- en successieplanning je erfgenamen kan behoeden van hoge te betalen schenkings- en/of successierechten. Opstellen van dergelijke planning is vakwerk en jouw notaris kan daar zeker je eerste aanspreekpunt zijn.
Samen met je makelaar kan je nagaan of aanvullende verzekeringen nuttig kunnen zijn en minder kosten dan de te betalen rechten.