jul 18 2019
Nieuws
 
Er staat veel geld op bankrekeningen. Mensen hopen erop dat de rente ooit weer gaat stijgen. Is dit wel verstandig? Wij denken dat grote sommen aanhouden op zicht- en spaarrekeningen geen goede zaak is. Waarom niet? De spaarrentes zijn gedaald onder de inflatie waardoor uw interest niet meer volstaat om koopkrachtverlies te compenseren.
Beleggen wordt vaak als alternatief naar voor geschoven voor de lage rente op spaarrekeningen om een hoger rendement op uw spaargeld te krijgen. Toch staan heel wat Belgen nog altijd weigerachtig tegenover beleggen. Maar is dat wel terecht? We zochten het voor u uit.

 

Spaargeld blijft dalen in waarde
 
De inflatie (= waardevermindering van geld of geldontwaarding of stijging van het algemene prijspeil in de economie) bedroeg de afgelopen jaren tussen 1,8 % en 2%. De meeste banken geven momenteel de wettelijke minimumrente van 0,11% op een spaarrekening en dat is dus niet genoeg om een inflatie van 2% of meer te compenseren.
 
Daarmee is meteen duidelijk dat geld op een bankrekening parkeren niet de beste keuze is. Bij een inflatie van 2% per jaar, heeft een kapitaal van 10.000 euro over 10 jaar nog slechts de koopkracht van 8.172 euro vandaag. Of andersom: een kapitaal van 10.000 euro moet bij een inflatie van 2% over 10 jaar aangegroeid zijn tot 12.190 euro om dezelfde waarde te behouden.
 
Nu de spaarrentes al ettelijke jaren onder de inflatie zijn gedaald, volstaat uw interest niet meer om dat koopkrachtverlies te compenseren. Zo wordt u elk jaar wat armer. Hiervoor verwijzen we ook naar de inflatietool van Wikifin: www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/inflatietool
 
De meeste spaarders zijn zich hiervan niet bewust en verkiezen een zeker koopkrachtverlies boven een onzeker rendement. Ze schrikken ervoor terug om een deel van hun spaargeld te beleggen met het oog op een potentieel hogere opbrengst. Uiteraard wil niet dit zeggen dat u uw spaargeld moet steken in de eerste de beste belegging.
 
Een goede persoonlijke balans vinden tussen risico en rendement is een absolute must.
 
Zoek naar het juiste evenwicht
 
Het moment waarop u een grote som ontvangt, is ideaal om even stil te staan bij uw volledige financiële situatie. Neem de tijd om met uw bankier of verzekeringsmakelaar uw plannen en doelen in kaart te brengen en op een tijdslijn te plaatsen. Daarna kunt u samen bekijken wat de beste oplossingen zijn voor uw geld.
Kunt u het geld niet al te lang missen? Dan is beleggen in defensieve producten, die uw kapitaal maximaal vrijwaren, een optie. Hebt u het de eerste 10 jaar niet nodig? Dan geeft een wat meer dynamische invulling u uitzicht op een beter rendement.
 
Het juiste evenwicht blijft een belangrijke parameter in het beheer van een belegging of portefeuille. Dit is altijd zo geweest, maar in tijden waarin een risicoloze belegging nauwelijks nog rendement biedt en beleggers armer maakt, is dit nog belangrijker. De tijd dat er een redelijk rendement met een laag risico behaald kon worden, is helaas voorbij.
 
Hoe bereikt u een goed evenwicht in uw portefeuille?
 
Door een aantal producten te combineren of met andere woorden gediversifieerd te beleggen. Combineer producten met hoge zekerheid en waarschijnlijk een lager rendement met producten met een hoger rendementspotentieel, maar dus ook een hoger risico. Zo is het alsnog mogelijk om een redelijk rendement te koppelen aan een beheersbaar risico, in overeenstemming met uw profiel. Houd uiteraard wel voldoende geld opzij als buffer voor onvoorziene uitgaven.
 
Overweeg deze producten voor een evenwichtige productmix:
• vastrentende producten (bv. termijnrekeningen, step-ups, …)
• gestructureerde obligaties of fondsen met volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming;
• open fondsen, zoals obligatiefondsen, aandelenfondsen en gemengde (profile)fondsen;
• open gemengde fondsen; • dakfondsen of ‘fund of funds’.
 
Beleggen beter begrijpen
 
Zijn enkele van deze begrippen Chinees voor u? Geen nood! Uw bankagent of verzekeringsmakelaar is in de eerste plaats uw gesprekspartner als u begint te beleggen of een evenwichtige portefeuille wilt samenstellen. Maar het helpt als u weet waarover hij/zij spreekt.
 
Beleg nu, weloverwogen en op lange termijn
 
Wanneer u belegt in een fonds, houd u best rekening met volgende tips:
 
1. Beleg altijd op lange (re) termijn:
hoe langer de termijn waarop u belegt, hoe hoger de kans op een aantrekkelijk rendement.
 
2. Beleg regelmatig:
door te spreiden in de tijd, zet u in feite een rem op de verliezen in minder gunstige periodes.
 
3. Beleg bewust:
beleg niet met de emotionele gedachte om op korte termijn rijk te worden of veel geld te verdienen. Beleggen houdt immers ook risico’s in en er zijn kosten aan verbonden. Beleg daarom verstandig, weloverwogen, steeds met de langere termijn in het
achterhoofd en houd rekening met uw risicoprofiel.
 
 
Wilt u op de hoogte blijven?
Dat kan eenvoudig via www.axabank.be/blog, de blog van AXA waar u meer informatie vindt over inflatie.
Wenst u ook een ‘inflatiegesprek’?
 
Contacteer uw verzekeraar voor meer informatie en een volledige financiële check-up.

 

 

Artikelen uit de sector

jul 04

Fiscale hervorming Vincent Van Peteghem

Wacht niet af ! Langetermijnsparen vóór 31/12 afsluiten..! Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vindt dat onze fiscaliteit uit balans is en wil die aanpassen aan de noden van onze maatschappij en economie. Een grondige hervorming dringt zich op volgens de minister en de blauwdruk die hiervoor op tafel ligt, maar uiteraard nog moet goedgekeurd worden door het parlement, heeft de ambitie om het onevenwicht tussen belastingen op arbeid en vermogensinkomsten te herstellen.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 30

Van KIID naar KID, minder letters, meer informatie over je beleggingsfonds

Beleggingsfondsen zijn populair in België om verschillende redenen. Specialist beleggers beheren je spaarcenten en geven meer spreidingsmogelijkheden (regio, sectoren, munten…). Ook voor ‘de kleine spaarder-belegger’ opent dit heel wat ‘koop’-mogelijkheden die mogelijks niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Van enkele honderden euro’s tot grote kapitalen leg je eigen accenten in je beleggingsportefeuille.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Beleggen: laat u niet te veel leiden door emotie!

De dubbele inflatie in maart 2021, de lage rente op spaarrekeningen en spaarverzekeringen (tak 21) , de hoge kosten voor aankoop vastgoed (btw of registratie) veroorzaken het verlies aan koopkracht. Wie de koopkracht van zijn spaarcenten wil behouden, moet op zoek naar een alternatief. En dan komen we uit bij aandeelfondsen en gemengde fondsen. Als u een strikte strategie volgt, dan kan u de mogelijke risico’s inschatten en inperken en vermijdt u volledige blootstelling aan de aandelenmarkten.
Lees het artikel arrow_right_alt