Archief | Checklist en tipsDiefstalpreventie: doe het nodige om diefstal te vermijden

Mits kleine ingrepen of voorzieningen sluit je heel wat diefstalmogelijkheden uit. Voorzie aan de buitengevel van je woning beweegsensoren die zorgen voor een goede buitenverlichting. Ook een alarminstallatie schrikt mogelijke dieven af of zorgt ervoor dat ze slechts zeer kortstondig de woning doorzoeken. De lokale politie voorziet infoavonden en bezoekt je woning met preventie tips. De tips […]

Lees het volledige bericht

Checklist Brandveiligheid. Brand kan je hele hebben en houden bedreigen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat miserie en schade vermijden.

1. Een verwittigd man… Rust je woning uit met rookmelders zodat je, zelfs als je slaapt, kan reageren wanneer brand uitbreekt. Haal ook best een brandblusser in huis. Die kan van pas komen om een beginnende brand te blussen. Maak je uit de voeten als je de brand niet onder controle krijgt: je persoonlijke veiligheid […]

Lees het volledige bericht