jun 30 2023
Nieuws

Ongeval met de fiets

 

Via de media krijgen we dagelijks info over ongevallen in het verkeer. Vaak leiden deze ongevallen tot files, zeker op de autostrades. Info over andere gevolgen komen minder in het nieuws. Helaas stijgt het aantal verkeersslachtoffers terug. 173 fietsdoden + voetgangers en 348 ‘andere’ verkeersdoden, betreurden we in 2022. Het aantal gekende letselongevallen piekte vorig jaar op 37.306! Voetgangers, fietsers, e-bikers en e-steps zijn vaker betrokken in verkeersongevallen. Cijfers gaan in stijgende lijn na jaren van daling. Bij een overgrote meerderheid van de gekwetsten die in het ziekenhuis of op de spoed terechtkomt na een fietsongeval, gaat het over een enkelzijdig ongeval: een verkeersongeluk waar geen aansprakelijke derde of tegenpartij bij betrokken is. Het aantal gekwetsten in het verkeer is daarom een veelvoud van de officiële cijfers. 100.000? Verkeersongevallen zorgen niet enkel voor materiële schade waar we hier niet verder op in gaan. Te veel betrokken zijn licht tot zwaargekwetst en/of overlijden ten gevolge van het ongeval. Ben je het slachtoffer van een ongeval zonder derde weggebruiker/voertuig, dan dien je zelf in te staan voor de medische kosten klein en groot. Word je opgenomen in het hospitaal, je hospitalisatieverzekering betaalt een deel van je kosten na de tussenkomst van de mutualiteit.

Toch is het een goed idee om ook een “verzekering alle verkeersongevallen” af te sluiten. Er is geen hospitalisatieverzekering of ziekenhuisopname – enkel verzorging op de spoed, geen al dan niet aansprakelijke derde/voertuig of tegenpartij, geen ongeval weg-werk…. De wet op de zwakke weggebruiker kan je inroepen als er een voertuig met verplichte verzekering bij het ongeval betrokken is. Je draait vaak zelf op voor de medische kosten, revalidatiekosten, apotheekkosten, loonverlies…

In een “verzekering alle verkeersongevallen” verzeker je best alle gezinsleden als:

  • Bestuurder of passagier van alle mogelijke voertuigen, 1 tot 4 wielen
  • Passagier van alle vervoermiddelen op het land, op het water of in de lucht
  • Voetganger

Met deze verzekering vang je veel hiaten op in bestaande verzekeringen en/of niet bestaande verzekeringen. Bovendien zijn deze betaalbaar. De waarborgen kan je vrij vaak zelf kiezen en/of samenstellen: een bedrag bij overlijden voor je nabestaanden, een bedrag bij blijvende invaliditeit, een vergoeding voor tijdelijke werkongeschikheid per dag en een bedrag voor medische kosten, ook buiten het hospitaal. De premie voor dergelijke complete verzekering voor je gezin bedraagt 150 à max 200 euro per jaar, lasten en taksen inclusief.

Elke twee dagen sterft een voetganger of fietser in ons verkeer! Ruw geschat zijn er dagelijks 300 à 350 ongevallen waar minstens 1 betrokkene gekwetst is. Hallucinante cijfers! Vooreerst dienen we alle weggebruikers op te roepen meer voorzichtigheid aan de dag te leggen. Verkeersopleiding en begeleiding thuis en op school, zou best wat meer aandacht mogen krijgen. Ook de overheid kan een extra steentje bijdragen door te zorgen voor een betere infrastructuur. Gaat het toch mis heb je hopelijk een degelijke polis “verzekering alle verkeersongevallen”. Je makelaar kan je hierover zeker informeren en bijstaan wat voor jou de beste keuze is. Maak snel een afspraak.

Artikelen uit de sector

Uw huisdier verzekeren

Een huisdier betekent extra vreugde… maar ook extra kosten. Gemiddeld kost een hond tussen 500 en 1.000 euro per jaar aan verzorging, voeding en noodzakelijke dierenartskosten (vaccinaties). Speciale behandelingen, zoals operaties, sterilisaties en behandeling van aandoeningen, zijn hierbij niet inbegrepen. Bovendien is er geen wettelijk barema voor dierenartsen die niet geconventioneerd zijn en beschouwt de overheid het houden van een dier als luxe, waardoor de btw 21% bedraagt.
Lees het artikel arrow_right_alt

2020 was een wake-upcall

Wij kijken terug op een jaar waarin 493 dagen na de verkiezingen eindelijk een volwaardige regering werd gevormd in België en ook in de VS de teerling werd geworpen en afscheid werd genomen van een, op zijn zachtst gezegd, veelbesproken president.
Lees het artikel arrow_right_alt

Home Care: sparen voor de oude dag

De tijd dat de zorg van hoogbejaarden en mensen met dementie in handen was van hun kinderen, ligt ver achter ons. Vandaag zijn voornamelijk woonzorgcentra verantwoordelijk voor de organisatie en het welzijn van onze ouderen. Een noodzaak als alleen en veilig thuis wonen niet meer mogelijk is. Maar een rusthuiskamer is niet goedkoop. Volgens het financiële dagblad ‘De Tijd’ is de maandelijkse kostprijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum het afgelopen jaar met € 44 (2,54%) gestegen. In 2019 kostte een rusthuiskamer € 1.771 per maand, dat is € 500 meer dan het gemiddelde pensioen. In die prijs zitten nog niet de kosten voor internet, de was, de kapper, enz.
Lees het artikel arrow_right_alt