jun 11 2020
Nieuws

De tijd dat de zorg van hoogbejaarden en mensen met dementie in handen was van hun kinderen, ligt ver achter ons. Vandaag zijn voornamelijk woonzorgcentra verantwoordelijk voor de organisatie en het welzijn van onze ouderen. Een noodzaak als alleen en veilig thuis wonen niet meer mogelijk is. Maar een rusthuiskamer is niet goedkoop. Volgens het financiële dagblad ‘De Tijd’ is de maandelijkse kostprijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum het afgelopen jaar met € 44 (2,54%) gestegen. In 2019 kostte een rusthuiskamer € 1.771 per maand, dat is € 500 meer dan het gemiddelde pensioen. In die prijs zitten nog niet de kosten voor internet, de was, de kapper, enz.

 

Ouderen met een laag inkomen kunnen via een zorgbudget € 400 extra ontvangen. Maar slechts 1 op 3 bewoners van een woonzorgcentrum komt hiervoor in aanmerking. Algemeen mag dus worden aangenomen dat het gemiddelde inkomen van onze ouderen niet voldoende is om een zorginstelling te betalen. Het tekort moet dan worden bijgepast uit het vermogen van de bewoner of door de kinderen. De vraag naar comfort en kwaliteit in de laatste levensfase zal bovendien blijven toenemen, waardoor de verblijfskosten alleen maar zullen stijgen.

 

Zelf initiatief nemen

De toekomstige generaties ouderen zullen daarom hun voorzorgen moeten nemen. Maar ook op jongere leeftijd kan men zorgbehoevend worden, bijvoorbeeld zoals gevolg van een zwaar ongeval. Eenvoudige taken als zich wassen en aankleden, boodschappen doen, koken, … lukken dan niet meer. En zoals reeds gezegd is de financiële impact van het verliezen van zelfstandigheid niet niks. Ons sociaal verzekeringssysteem, dat uniek is in de wereld, kan niet alles oplossen. Men moet ook zelf initiatief nemen om de financiële gevolgen van zorgbehoevendheid te beperken.

 

DKV Home Care

De private ziektekostenverzekeraar DKV Belgium heeft hier een oplossing voor met haar zorgverzekering DKV Home Care.

 

Deze verzekering bestaat uit 4 pijlers:

  1. Conciërgeservice: 24/24 telefonische bijstand die niet medische thuiszorg organiseert en coördineert als de verzekerde persoon zwaar zorgbehoevend is
  2. Thuiszorg in natura: bij verlies van zelfstandigheid en na een hospitalisatie van minimaal één overnachting
  3. Maandelijkse vergoeding: voor de verzekerde persoon in geval van ernstig en duurzaam verlies van zelfstandigheid
  4. Bijkomende maandelijkse tussenkomst voor residentiële zorg: bij een verblijf in een erkend rustoord of (erkend psychiatrisch) verzorgingstehuis vanaf de leeftijd van 75 jaar

 

TABEL WAARBORGEN:

 

Basic

Classic

Comfort

Top

 

Maandelijkse vergoeding

 

 

€ 300

 

€ 600

 

€ 1.200

 

€ 2.400

 

Conciërgeservice

 

 

ü   

 

ü   

 

ü   

 

ü   

Zorg in natura na hospitalisatie voor duur

van:

 

 

6 uur

 

 

12 uur

 

 

 

15 uur

 

 

 

30 uur

Bijkomende tussenkomst in residentiële zorg vanaf 75 jaar

 

 

 

 

       –

 

 

 

       –

Tot het gemiddelde van de officiële prijzen, als deze de voorziene maandelijkse vergoeding van € 1.200 overschrijdt

Tot de officiële prijs van het verblijf,

als deze de

voorziene maandelijkse

vergoeding van € 2.400 overschrijdt

 

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste waarborgen. Uiteraard zijn deze gegevens informatief. Premies zijn afhankelijk van leeftijd en gekozen formules. Alle details en toepassingen van dit unieke product leggen we u graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.

 

 

Artikelen uit de sector

Ongeval met de fiets

Via de media krijgen we dagelijks info over ongevallen in het verkeer. Vaak leiden deze ongevallen tot files, zeker op de autostrades. Info over andere gevolgen komen minder in het nieuws. Helaas stijgt het aantal verkeersslachtoffers terug. 173 fietsdoden + voetgangers en 348 ‘andere’ verkeersdoden, betreurden we in 2022. Het aantal gekende letselongevallen piekte vorig jaar op 37.306!
Lees het artikel arrow_right_alt

Uw huisdier verzekeren

Een huisdier betekent extra vreugde… maar ook extra kosten. Gemiddeld kost een hond tussen 500 en 1.000 euro per jaar aan verzorging, voeding en noodzakelijke dierenartskosten (vaccinaties). Speciale behandelingen, zoals operaties, sterilisaties en behandeling van aandoeningen, zijn hierbij niet inbegrepen. Bovendien is er geen wettelijk barema voor dierenartsen die niet geconventioneerd zijn en beschouwt de overheid het houden van een dier als luxe, waardoor de btw 21% bedraagt.
Lees het artikel arrow_right_alt

2020 was een wake-upcall

Wij kijken terug op een jaar waarin 493 dagen na de verkiezingen eindelijk een volwaardige regering werd gevormd in België en ook in de VS de teerling werd geworpen en afscheid werd genomen van een, op zijn zachtst gezegd, veelbesproken president.
Lees het artikel arrow_right_alt