aug 23 2018
Nieuws
Avatar

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een kapitaal overlijden te voorzien bij vroegtijdig overlijden ( denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om mogelijks hoger rendement te halen met je spaarcenten. Je kan de levens- en beleggingsverzekering ook gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen. Belangrijk is dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.

De meest voorkomende situatie is dat je jouw partner of kinderen wil aanduiden als begunstigde zodat zij de tegoeden ontvangen bij overlijden. We zullen hier kort op ingaan zonder de intentie te hebben het  nieuwe erfrecht in voege sinds 1 september 2018 volledig in kaart te brengen. Meest voorkomende aanduidingen qua begunstigende in deze contracten zijn: echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen of nalatenschap.

De verzekeringsnemer (persoon op wiens naam het contract staat, ‘de eigenaar’ van het contract) bepaalt wie de begunstigden zijn bij zijn vooroverlijden en/of op de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer heeft het recht van aanduiding én wijziging van de begunstigden tijdens de looptijd van de polis (mogelijke beperkingen zoals aanvaarding van begunstiging e.a. waar we hier niet verder op ingaan).

Vaak gebruikt men een ‘cascade’ van begunstigden: de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen, bij gebreke de ouders, bij gebreke… Stel de eerste begunstigde is zelf overleden of weigert de uitkering, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Vindt men niemand, dan komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer zelf of zijn nalatenschap. Merk op dat de rechten van de vooroverledene begunstigde hier niet overgaan naar diens eigen erfgenamen. Aanduiding of wijziging van begunstigden door de verzekeringsnemer wordt bewezen door ‘geschrift’, d.w.z. een getekend verzekeringsvoorstel én polis  zijn  hiervoor aangewezen. Dit heeft de voorkeur op een testament.

Let ook op de formulering: “de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringsnemer” is niet hetzelfde als “de echtgenoot en de kinderen van de verzekeringsnemer”. In situatie één is de echtgenoot de eerste en enige begunstigde (100%), in situatie twee is er een verdeling tussen de echtgenoot (50%)en de kinderen (50%). Ook het gebruik van de effectieve namen van echtgenoot of kinderen is niet aangewezen. Denk bijvoorbeeld maar aan later geboren kinderen die men vergeet op te nemen in de polis.

Samen met je verzekeringsmakelaar check je regelmatig de begunstigingsclausules van je levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Bij aanvang van het contract gebruik je beter de generieke aanduiding – bv de echtgenoot – i.p.v. het gebruik van namen. Wil je toch één specifieke persoon (of meerdere) aanduiden, is  het juist wel aangewezen om de juiste naam te vermelden en spreken we over een nominatieve aanduiding. Laat je grondig informeren over de vele mogelijkheden die levens- en beleggingsverzekering hebben om begunstigden aan te duiden. U kan bij ons terecht voor meer informatie! Uw verzekeringsmakelaar, uw adviseur bij uitstek!