aug 23 2018
Nieuws

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een kapitaal overlijden te voorzien bij vroegtijdig overlijden ( denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om mogelijks hoger rendement te halen met je spaarcenten. Je kan de levens- en beleggingsverzekering ook gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen. Belangrijk is dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.

De meest voorkomende situatie is dat je jouw partner of kinderen wil aanduiden als begunstigde zodat zij de tegoeden ontvangen bij overlijden. We zullen hier kort op ingaan zonder de intentie te hebben het  nieuwe erfrecht in voege sinds 1 september 2018 volledig in kaart te brengen. Meest voorkomende aanduidingen qua begunstigende in deze contracten zijn: echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen of nalatenschap.

De verzekeringsnemer (persoon op wiens naam het contract staat, ‘de eigenaar’ van het contract) bepaalt wie de begunstigden zijn bij zijn vooroverlijden en/of op de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer heeft het recht van aanduiding én wijziging van de begunstigden tijdens de looptijd van de polis (mogelijke beperkingen zoals aanvaarding van begunstiging e.a. waar we hier niet verder op ingaan).

Vaak gebruikt men een ‘cascade’ van begunstigden: de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen, bij gebreke de ouders, bij gebreke… Stel de eerste begunstigde is zelf overleden of weigert de uitkering, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Vindt men niemand, dan komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer zelf of zijn nalatenschap. Merk op dat de rechten van de vooroverledene begunstigde hier niet overgaan naar diens eigen erfgenamen. Aanduiding of wijziging van begunstigden door de verzekeringsnemer wordt bewezen door ‘geschrift’, d.w.z. een getekend verzekeringsvoorstel én polis  zijn  hiervoor aangewezen. Dit heeft de voorkeur op een testament.

Let ook op de formulering: “de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringsnemer” is niet hetzelfde als “de echtgenoot en de kinderen van de verzekeringsnemer”. In situatie één is de echtgenoot de eerste en enige begunstigde (100%), in situatie twee is er een verdeling tussen de echtgenoot (50%)en de kinderen (50%). Ook het gebruik van de effectieve namen van echtgenoot of kinderen is niet aangewezen. Denk bijvoorbeeld maar aan later geboren kinderen die men vergeet op te nemen in de polis.

Samen met je verzekeringsmakelaar check je regelmatig de begunstigingsclausules van je levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Bij aanvang van het contract gebruik je beter de generieke aanduiding – bv de echtgenoot – i.p.v. het gebruik van namen. Wil je toch één specifieke persoon (of meerdere) aanduiden, is  het juist wel aangewezen om de juiste naam te vermelden en spreken we over een nominatieve aanduiding. Laat je grondig informeren over de vele mogelijkheden die levens- en beleggingsverzekering hebben om begunstigden aan te duiden. U kan bij ons terecht voor meer informatie! Uw verzekeringsmakelaar, uw adviseur bij uitstek!

 

 

Artikelen uit de sector

jun 28

Het recht van ex-kankerpatiënten om vergeten te worden

Kankerpatiënten weten het maar al te goed: na genezing zijn nog niet alle zorgen voorbij. Hoe neemt u uw oude leven weer op? Kan u opnieuw sporten? Hoe pakt u een sollicitatie aan? En wat bij aanvraag van een verzekering zoals hospitalisatie, schuldsaldo, levensverzekering, gewaarborgd inkomen... De eerste lichtjes zijn in zicht in de verzekeringswereld.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 11

Uitvaart verzekeren?

85% van onze noorderburen hebben een uitvaartverzekering tegenover 15% van de Vlamingen. Vanwaar dit verschil? We zoeken het even voor u uit. Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering waarborgt een kapitaal of bedrag dat bij uw overlijden wordt uitbetaald aan uw erfgenamen of begunstigden. Zo vermijdt u dat zij voor onverwachte kosten komen te staan wanneer u sterft. Een uitvaart kost gemiddeld € 5.000, exclusief eventuele rouwmaaltijd, grafsteen en concessie (= aangekochte rustplaats op het kerkhof)
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Erfenis- en successieplanning anders bekeken

De wet van 31 juli 2017 omschrijft de nieuwe of meest recente regeling van erfenissen in ons land. Erfenissen is tot nader order een nationale materie en de artikelen lezen we in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe maatschappelijke omstandigheden zoals gewijzigde samenlevingsvormen noopten onze politiekers tot deze wijzigingen aan het erfenisrecht.
Lees het artikel arrow_right_alt