jun 11 2020
Nieuws

85% van onze noorderburen hebben een uitvaartverzekering tegenover 15% van de Vlamingen. Vanwaar dit verschil? We zoeken het even voor u uit.

 

Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering waarborgt een kapitaal of bedrag dat bij uw overlijden wordt uitbetaald aan uw erfgenamen of begunstigden. Zo vermijdt u dat zij voor onverwachte kosten komen te staan wanneer u sterft. Een uitvaart kost gemiddeld € 5.000, exclusief eventuele rouwmaaltijd, grafsteen en concessie (= aangekochte rustplaats op het kerkhof)

 

Financiële gemoedsrust

Een uitvaartplan garandeert u vanaf de eerste premiebetaling levenslange dekking van het verzekerde bedrag. Bij een overlijden in het buitenland staat de verzekeraar bovendien in voor de repatriëring van het stoffelijk overschot. Een uitvaartverzekering neemt dus heel wat zorgen weg bij uw nabestaanden tijdens hun rouwperiode. Ook kinderen van het gezin kunnen vaak mee verzekerd worden.

 

De grootste en bekendste uitvaartverzekeraar in België is DELA (afkorting van ‘Draagt Elkanders Lasten’). DELA biedt extra troeven aan met de digitale wilsbeschikking en de nabestaandenzorg.

 

Uitvaart met een persoonlijke toets

De digitale wilsbeschikking kan u vergelijken met uw ‘laatste wensen’, uw persoonlijke voorkeuren voor uw uitvaart: muziek, teksten, de viering, crematie of klassieke begrafenis, keuze van de urne of kist, grafsteen, uitstrooiing, bloemen of giften, rouwbrief, foto’s en video’s, en ga zo maar door.

 

Professionele nazorg

DELA biedt ook nabestaandenzorg: een DELA-consulent begeleidt de nabestaanden persoonlijk met alle administratieve taken. Denk hierbij aan bank en verzekering, uitkeringsinstellingen (bv. pensioendienst), nutsbedrijven (bv. Engie, Proximus), informatie aangifte nalatenschap, parkeerkaart FOD, huurwoning, ziekenfonds, abonnementen en lidmaatschappen, …

 

Een uitvaartverzekering hoeft niet duur te zijn

Uw startleeftijd bepaalt de premie en u kan deze spreiden in de tijd (eenmalig, jaarlijks, per kwartaal of maandelijks) tot maximaal 80 jaar. De meeste verzekerden betalen tot 60 à 65 jaar, de gedroomde pensioenleeftijd, om dan levenslang verzekerd te zijn. Bovendien indexeert het verzekerde bedrag zodat het blijft voldoen aan uw wensen en budget. Het Uitvaartzorgplan van DELA biedt deze diensten ook aan voor nieuw samengestelde gezinnen zodat de wensen bij overlijden gerespecteerd blijven.

 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk

In onderstaande tabel berekenen we de premie voor 2 volwassenen van 35 en 55 jaar, premie 20 jaar te betalen of te betalen tot 65 jaar. Let op de verschillen!

 

 

Duurtijd betaling

20 jaar

 

 

tot 65 jaar

 

leeftijd

 

maand

jaar

 

maand

jaar

 

         

 

35 jaar

 

€ 35,54

€ 413,6

 

€ 26,68

€ 310,28

 

 

 

 

 

 

 

55 jaar

 

€ 51,92

€ 599,5

 

€ 85,86

€ 995,3

Situatie: man en vrouw 35 of 55 jaar, 2 kinderen jonger dan 18 jaar, lasten en taksen inclusief.

In het voorbeeld ziet u dat hoe vroeger u start (35-jarige die 20 jaar of tot 65 jaar betalen) of hoe korter de looptijd (55-jarige die betaalt tot 65 jaar), dan bedraagt de premie minder dan het verzekerde bedrag. Maar wie op 55 jaar tot 20 jaar betaalt, die betaalt meer dan het verzekerde bedrag.

De nabestaandenzorg en de financiële gemoedsrust voor uw directe familie is de meerwaarde van DELA.

Wenst u een gepersonaliseerde offerte voor uw gezin? Dat kan!

Surf naar https://www.dela.be/?broker=40085 of contacteer ons kantoor.

Uw makelaar kan u extra adviseren over het nut van deze verzekering.

In het voorbeeld ziet u dat hoe vroeger u start (35-jarige die 20 jaar of tot 65 jaar betalen) of hoe korter de looptijd (55-jarige die betaalt tot 65 jaar), dan bedraagt de premie minder dan het verzekerde bedrag. De nabestaandenzorg en de financiële gemoedsrust voor uw direct familie is de meerwaarde van DELA.

Artikelen uit de sector

jun 28

Het recht van ex-kankerpatiënten om vergeten te worden

Kankerpatiënten weten het maar al te goed: na genezing zijn nog niet alle zorgen voorbij. Hoe neemt u uw oude leven weer op? Kan u opnieuw sporten? Hoe pakt u een sollicitatie aan? En wat bij aanvraag van een verzekering zoals hospitalisatie, schuldsaldo, levensverzekering, gewaarborgd inkomen... De eerste lichtjes zijn in zicht in de verzekeringswereld.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Erfenis- en successieplanning anders bekeken

De wet van 31 juli 2017 omschrijft de nieuwe of meest recente regeling van erfenissen in ons land. Erfenissen is tot nader order een nationale materie en de artikelen lezen we in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe maatschappelijke omstandigheden zoals gewijzigde samenlevingsvormen noopten onze politiekers tot deze wijzigingen aan het erfenisrecht.
Lees het artikel arrow_right_alt
aug 23

Begunstigde van een levensverzekering of beleggingsverzekering

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een kapitaal overlijden te voorzien bij vroegtijdig overlijden ( denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om mogelijks hoger rendement te halen met je spaarcenten. Je kan de levens- en beleggingsverzekering ook gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen. Belangrijk is dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.
Lees het artikel arrow_right_alt