jan 28 2020
Nieuws
Avatar

Kunnen we ons verzekeren als het teveel gaat regenen? Te koud wordt? Te warm wordt? Neen, zo’n vaart gaat het niet lopen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt wel het Rampenfonds afgeschaft in de land- en tuinbouw en dient deze sector zich zelf te verzekeren tegen allerhande natuurfenomenen zoals storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. De investeringsportefeuille van landbouwers ligt open en bloot op het veld. Daarmee wordt verwezen naar de grote impact die extreme weersomstandigheden kunnen hebben voor het inkomen van land- en tuinbouwers. De laatste jaren mochten land- en tuinbouwers dat meermaals ervaren: de extreme droogte van 2018 en de overvloedige regen in 2016 had enorme impact op heel wat akkerbouwgewassen en grove groenten. De fruitteelt heeft sinds de Pukkelpopstorm in 2011 al heel wat woelig weer gekend: windhozen, hagelbuien, extreme nachtvorst, zonnebrand, enz. 

De Vlaamse overheid voorziet in de aanvangsjaren alvast een  subsidie van 65% op de premie die de land- en tuinbouwers betalen. Land- en tuinbouwers verzekeren zo hun open teelt zoals fruitteelt of akkerbouw bij schade n.a.v. storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Niet alleen kwantiteitsschade, maar ook kwaliteitsschade. Als u door 1 van deze oorzaken uw opbrengst niet kunt realiseren, dan hebt u schade en kunt u aanspraak maken op vergoeding. De verzekering moet afgesloten worden voorafgaand aan het teeltseizoen en om de subsidie van 65 procent van de totale verzekeringspremie te ontvangen, moet de landbouwer in zijn verzamelaanvraag aangeven voor welke percelen hij een verzekering heeft afgesloten.

De risico’s ‘natuurramp’, sneeuw en brand door blikseminslag zijn, volgens de criteria van de Vlaamse overheid, niet verzekerd.

Hoe werkt de weerverzekering?

  • U kiest zelf welke gewassen u verzekert.
  • Per gewas biedt u alle percelen aan voor de verzekering.
  • U kunt kiezen uit verschillende vrijstellingen.
  • Bij schade betaalt de verzekeraar uw volledige schade, rekening houdend met een eventuele vrijstelling.

Wat kost het?
Omdat elk bedrijf anders is, geldt een premie op maat. Via uw makelaar kunt u een offerte opvragen die bij uw bedrijf past. In totaal werden vijf aanbieders van die brede weersverzekering erkend door de Vlaamse Overheid.

Een voorbeeld: U verzekert zich met de vergoeding voor hagelschade aan graangewassen die hoger is dan 20% (schade < 20% = vrijstelling of geen vergoeding)en U betaalt daarvoor 100 € per hectare plus taksen (9,25 €) of een totale premie van 109,25 €.
De Vlaamse Overheid subsidieert 65 €.
Na tussenkomst van de Vlaamse Overheid is uw kostprijs van de Brede Weersverzekering 44,25 € per hectare. Zoals u leest zal de premie afhankelijk zijn van welke oorzaak/oorzaken  je verzekert, het soort gewas en de gekozen vrijstelling. Vraag tijdig advies aan je makelaar voor de gepaste offerte.

jan 28

Digitalisering waar kan, menselijk contact waar moet!

Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Smartschool, You Tube en andere apps zijn tools die voor basisschoolkinderen geen geheimen meer hebben. De kinderen van vandaag groeien op in een digitale wereld. Voor deze leeftijdsgroepen is, in tegenstelling tot hun ouders en voorouders, een leven zonder internet ondenkbaar. Via het “world wide web” ligt de wereld aan hun […]
Lees het artikel arrow_right_alt
jul 19

Een kwestie van zinvol verzekeren

We laten ons vaak misleiden door onze intuïtie als we de waarschijnlijkheid van risico’s moeten inschatten. Vaak beoordelen wij de belangrijkheid van de dagelijkse gevaren die ons bedreigen verkeerd. Vandaag bestaan er heel wat mogelijkheden om ons have en goed te beschermen.
Lees het artikel arrow_right_alt