jun 28 2021
Nieuws

Wanneer u dit leest, zijn we anderhalf jaar en drie opstoten verder in de grootste naoorlogse gezondheidscrisis waarvan we hopen dat de aangekondigde versoepelingen blijvend zullen zijn. De huidige pandemie was voorspeld en toch…. honderd jaar na de Spaanse griep, die miljoenen levens eiste, wordt onze wereld andermaal getroffen en is de menselijke tol opnieuw immens.

 

Deze pandemie heeft ons geleerd dat onze vanzelfsprekende en onaantastbare welvaartsstaat toch niet zo vanzelfsprekend is. Bijzonder wrang is dat volgens wetenschappers de gevolgen van deze crisis beperkt hadden kunnen worden als men tijdig de nodige maatregelen had genomen. Deze periode heeft ons ook geleerd dat solidariteit, een belangrijke pijler van een welvaartsstaat, in een crisis erg onder druk kan komen te staan. Het gebrek aan solidariteit bij een deel van de bevolking, terwijl veel gezinnen in diepe rouw werden gedompeld, was een smet op onze gemeenschap en veroorzaakte terecht verontwaardiging. Het valt niet te ontkennen dat het individualisme oprukt en dat de klassieke solidariteit afneemt. Denk maar aan de autoverzekeringspremie die voor jongeren duurder is dan voor oudere bestuurders. Het klinkt logisch dat ‘wie geen schade veroorzaakt ook minder betaalt’ maar het solidariteitsprincipe brokkelt wel verder af.

 

Met enig voorbehoud hebben we weer zicht op een vrije en open wereld en rijst de vraag hoe het postcoronatijdperk er zal uitzien. Anderzijds heeft COVID-19 onze bewustwording voor een duurzame levenswijze aangewakkerd. Zeer begrijpelijk, want onze gezondheid is de belangrijkste motivatie om het in de toekomst over een andere boeg te gooien. Het bewijs werd geleverd: tijdens de pandemie bleek de lucht veel schoner en de wegen veel veiliger door de beperking van auto- en vliegverkeer en de vervuilende industrie.

 

Ook wij, uw verzekeringsmakelaar, moesten in versneld tempo onze dienstverlening aanpassen. Nieuwe innovatieve processen en producten deden hun ingang, denk maar aan cyberverzekeringen. De digitale kanalen waarmee we tijdens de lockdowns perfect bereikbaar bleven, zullen we blijven omarmen. Maar uiteraard zijn verzekeringen een people’s business: sommige producten zijn erg complex en vragen een face-to-facegesprek, onze corebusiness. Samen met u kijken we hoopvol uit naar de toekomst in een duurzame en eerlijkere wereld!

 

Geert Van Buynder

Artikelen uit de sector

jan 03

Verzekering kunstvoorwerpen

De historisch lage rente op onze spaarboekjes doet mensen zoeken naar andere vormen om te beleggen. Aandelen zijn dan doorgaans hét middel om het rendement op te krikken. Maar vaak kiezen beleggers ook om kunst te kopen.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 03

Last van bovenmatige burenhinder?

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een spreekwoord dat we allemaal kennen. Een goede relatie met je buren is belangrijk. Maar wat als het scheef zit? Ook tv-programmamakers maken gretig gebruik van dergelijke verhalen voor reality-tv.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Bob én schade aan een (uit)geleende auto?

Heel wat mensen lenen hun auto al eens uit, of lenen soms zelf het voertuig van een vriend of familielid. Zeker in coronatijden, nu mensen vaker een alternatief zoeken om het openbare vervoer te vermijden. Dat brengt ook vragen met zich mee rond de nieuwe occasionele bestuurder van het ontleende of uitgeleende voertuig, zeker als die niet over een eigen voertuig beschikt.
Lees het artikel arrow_right_alt