jun 28 2021
Nieuws

Consternatie en boosheid bij de meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen die zonnepanelen hadden geïnstalleerd met een digitale meter. De vorige Vlaamse regering had immers beloofd dat wie tot 2020 zonnepanelen plaatste, nog 15 jaar kon genieten van een terugdraaiende teller. Die gunstregeling was voorzien als overgangsregeling. De hoop om een deel van de investering terug te verdienen, werd begin januari door het Grondwettelijk Hof de kop ingedrukt. Het Hof was van mening dat het Vlaams gewest met zijn terugdraaiende teller federale bevoegdheden had overschreden en dat de federale overheid inkomsten zou mislopen.

 

Het gevolg is dat eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter zich, terecht, bekocht voelen. Voor de opgewekte elektriciteit die op het net wordt gezet, ontvangen ze een lagere vergoeding terwijl ze de volle pot moeten betalen voor stroom die van het net wordt gehaald. Vaak betreft het gezinnen die door de dag werken en in de avonduren geen gebruik kunnen maken van de zonne-energie, waardoor zij aangewezen zijn op de duurdere stroom van het net. De loze belofte van de Vlaamse politici veroorzaakte een storm van protest. Het arrest van het Hof heeft ook gevolgen voor wie nog een digitale teller moet krijgen. Gevolg is dat het draagvlak voor de digitale meter verdwenen is…

 

De reacties van de gedupeerden, onder meer via sociale media, vielen niet in dovemansoren bij de huidige Vlaamse politici. Minister van Energie Demir werkte een eenmalige compensatieregeling uit die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Ook de Raad van State meldde begin april geen bezwaar te hebben tegen de compensatieregeling, en evenmin tegen de beslissing van Vlaanderen om de uitrol on hold te zetten van de digitale meter bij zonnepaneleneigenaars met een analoge teller. Tot 2025 kunnen deze eigenaars niet verplicht worden om een digitale meter te nemen, nadien wel.

Retroactieve investeringspremie

De compensatie is gebaseerd op het piekvermogen van de zonnepanelen en zou overeenkomen met een gegarandeerd rendement van 5% gedurende 15 jaar, op voorwaarde dat de investering tot op heden onvoldoende werd terugverdiend. Volgens een berekening van de minister zou een doorsnee installatie uit 2020 een eenmalige compensatie krijgen van 1.308 euro. De berekening gebeurt op basis van een referentie-installatie en wordt dus niet voor elke individuele installatie gedaan. Om de retroactieve investeringspremie te berekenen voor eigenaars die in 2021 al over een digitale meter beschikken, vertrekt men van eenheidsbedragen, afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen werden in dienst genomen en het jaar van de digitale meter. Via www.vlaanderen.be kan u een berekening simuleren van uw persoonlijke premie.

 

Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van de retroactieve investeringspremie is het afzien van een juridische procedure tegen het Vlaams gewest met de bedoeling een hogere schadevergoeding te krijgen. Het is de bedoeling dat de eigenaars na de zomer (september) de premie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. De uitbetaling volgt dan in het najaar van 2021. Zonnepaneleneigenaars die nog een analoge teller hebben, verliezen de voordelen van hun terugdraaiende teller pas als deze vervangen wordt. Uiterlijk 1 juli 2029 zullen alle analoge elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen vervangen worden door digitale toestellen.

 

Inmiddels hebben 55.000 benadeelden zich verenigd en overwegen ze een collectieve juridische procedure tegen de Vlaamse overheid. Zij zien dus af van de eenmalige compensatieregeling. De rechtsbijstandsverzekeraars volgen dit dossier op de voet. Wij raden dan ook aan dat eigenaars die een procedure overwegen, aangifte doen bij hun rechtsbijstandsverzekeraar. Graag helpen we u verder bij vragen rond dit thema.

Artikelen uit de sector

jan 03

Verzekering kunstvoorwerpen

De historisch lage rente op onze spaarboekjes doet mensen zoeken naar andere vormen om te beleggen. Aandelen zijn dan doorgaans hét middel om het rendement op te krikken. Maar vaak kiezen beleggers ook om kunst te kopen.
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 03

Last van bovenmatige burenhinder?

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een spreekwoord dat we allemaal kennen. Een goede relatie met je buren is belangrijk. Maar wat als het scheef zit? Ook tv-programmamakers maken gretig gebruik van dergelijke verhalen voor reality-tv.
Lees het artikel arrow_right_alt
jun 28

Bob én schade aan een (uit)geleende auto?

Heel wat mensen lenen hun auto al eens uit, of lenen soms zelf het voertuig van een vriend of familielid. Zeker in coronatijden, nu mensen vaker een alternatief zoeken om het openbare vervoer te vermijden. Dat brengt ook vragen met zich mee rond de nieuwe occasionele bestuurder van het ontleende of uitgeleende voertuig, zeker als die niet over een eigen voertuig beschikt.
Lees het artikel arrow_right_alt