Wat met rijbewijs na vaststelling diabetes?

Voor het bekomen van een rijbewijs moet een chauffeur op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de
‘algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid’. Een startende chauffeur in opleiding met diabetes dient eveneens een rijgeschiktheidsattest te bekomen alvorens rijlessen te kunnen nemen en het rijexamen af te leggen.

Een chauffeur die diabetes heeft mag deze verklaring op erewoord niet ondertekenen, maar moet het advies van een arts vragen, die dan in eer en geweten nagaat of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Deze goedkeuring is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt. Chauffeurs met diabetes die deze procedure niet volgen, beschikken niet over een geldig rijbewijs. Hierdoor vervalt tevens je autoverzekering en kan de politie je voertuig in beslag nemen.

Procedure

21542Iedereen met de diagnose van diabetes moet zijn rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen nadat de diagnose werd gesteld. Het rijbewijs moet er een zijn met een vervaldatum, ongeacht welk type diabeet het is. Op het rijbewijs wordt niet vermeld dat de persoon diabetes heeft. Er moet geen nieuw rijexamen worden afgelegd.  Rijgeschiktheidsattest aanvragen bij een arts. De bepaling van uw rijgeschiktheid gebeurt aan de hand van de diabetes-complicaties. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden om een rijgeschiktheidsattest te verkrijgen: stabiele diabetes, regelmatig medisch toezicht, therapietrouw zijn en geen abnormaal risico hebben op hypoglycemie.

Men maakt een onderscheid voor een privé- of professioneel rijbewijs.

 

Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G):

  • behandeling met leefstijlaanpassingen en/of medicatie: via huisarts
  • behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen/dag: via endocrinoloog
  • persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog
  • persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie: na wachttijd van tenminste drie maanden met intrekking rijbewijs, via endocrinoloog

Voor professioneel rijbewijs (groep 2):

  • behandeling met leefstijlaanpassingen en/of medicatie via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek
  • behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie: via arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek
  • persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie: na wachttijd van tenminste drie maanden met intrekking rijbewijs, via endocrinoloog Met je medisch rijgeschiktheidsattest van je arts, kan je het geschikte rijbewijs met een einddatum aanvragen.

Informeer tevens je makelaar om je autoverzekering aan te passen.

Een verzekeraar dient deze informatie te hebben om het risico juist te kunnen inschatten. Een chauffeur met diabetes krijgt geen premieverhoging te betalen! Heb je de einddatum van je rijbewijs bereikt, dan dien je de procedure opnieuw te starten om je rijbewijs te verlengen. Via deze medische controle krijg je een bevestiging dat ondanks je diabetes, je toch op de baan kan.